Atria ostamassa Saarioisten lihantuotannon

Atria on tehnyt asiasta Saarioisten kanssa esisopimuksen. Kaupan myötä lihan alkutuotanto siirtyisi kokonaan Atrialle, ja samalla tehtäisiin sopimus lihan toimituksista Atrialta Saarioisille.

talous
Atrian logo.
Juha Kemppainen / Yle

Atria Oyj ja Saarioinen Oy ovat tehneet esisopimuksen, jonka mukaan Atria ostaa Saarioisten naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot.

Kaupassa Atrialle siirtyisivät broilerituotannon koneet ja laitteet sekä Kangasalan Sahalahdella sijaitseva broilerituotantoon liittyvä rakennus ja tontti. Jyväbroiler-tuotemerkki siirtyy myös Atrian omistukseen. Lisäksi Atria saa kaupassa Jyväskylän teurastamon koneet ja laitteet. Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekevät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta Saarioisille. Kaupan myötä Atria aikoo lisätä kustannustehokkuutta lihanhankinnassa sekä teurastus- ja leikkuutoiminnoissa. Yhteistyösopimuksella Saarioinen puolestaan turvaa pitkäjänteisen ja kilpailukykyisen raaka-ainehuollon ja voi vapauttaa resursseja jalostepuolelle. Saarioisten hankinta-, teurastus- ja leikkuutoimintojen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Atrian palvelukseen ja Atria jatkaa teollista toimintaa Jyväskylässä ja Sahalahdella. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen palveluksessa työskentelee noin 400 henkilöä. Atrian liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.