Tukes aloittaa tutkinnan Vihtavuoressa tänään

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin tutkintaryhmä aloittaa tänään keskiviikkoisen vaaratilanteen tutkinnan Laukaan Vihtavuoressa. Tukesin lisäksi tutkintaa tekevät paikan päällä tänään poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus.

Kotimaa
Kuumentunut jätekontti savusi räjähdevalmistaja Forcitin Vihtavuoren tehdasalueella Laukaassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos

Tukesin tutkintaryhmä käy paikan päällä läpi vaaratilanteen kulun. Lisäksi tutkintaryhmä selvittää, onko Forcit Oy laiminlyönyt jäteastioiden varastointia koskevat turvallisuusmääräykset. Tukesin tutkintaryhmän laajempana tavoitteena on ratkaista, miten turvallisuutta voidaan parantaa paitsi Vihtavuoressa myös muissa räjähdetehtaissa.

- Selvitetään, että mitä tästä asiasta voitaisiin myös laajemmassa mittakaavassa oppia, yli-insinööri Kirsi Levä sanoo.

Teknisen tutkinnan lisäksi kolmihenkinen tutkijaryhmä selvittää yrityksen turvallisuuskäytäntöjä, johdon toimintaa ja tiedonkulkua. Tutkintaryhmään kuuluvat prosessiturvallisuuden ja pelastustoiminnan asiantuntija, johtamisen asiantuntija sekä räjähdeaineasiantuntija.

Johdon rooli keskeinen

- Tutkinnassa selvitetään tätä nimenomaista jätekonttia, sen alkuperää ja myöskin käydään läpi se, mistä kontteja tulee ja miten sitten työntekijät ja kontteja palauttavat asiakkaat on perehdytetty, eli miten varmistutaan siitä, että kaikkien toiminta on pelisääntöjen mukaista, Levä kertoo.

Yli-insinööri painottaa, että suuronnettomuusvaarallisten laitosten toiminnassa yrityksen johdon rooli on korostunut.

- Johdon on tärkeää varmistaa, että omassa organisaatiossa on riittävä asiantuntemus ja riittävät resurssit huolehtia niistä toimintaan liittyvistä riskeistä, Levä sanoo.

- Ja myöskin niin, että, jos organisaatiossa havaitaan jotain turvallisuuden kannalta huolestuttavaa, niin organisaatiossa on menettelyt, eikä tule yllätyksiä.

Ei suoraa päätöstä toimiluvasta

Forcit Oy:n toiminnan luvista ja toiminnan jatkosta päättäminen ei Levän mukaan ole suoraan tutkijaryhmän tehtävänä.

- Se ei ole tutkintaryhmän varsinainen tehtävä. Tutkintaryhmä selvittää, mitä on tapahtunut ja esittää suosituksia turvallisuuden parantamiseksi. Linjaorganisaatio sitten jatkaa toimintaa ja Forcit Oy kohteena kuuluu meidän linjaorganisaation valvontaan, Levä toteaa.