Torin bensanhuuruiset päästöt mittausten mukaan vaarattomia terveydelle

Lahden toriparkkityömaalla ei esiinny mittausten mukaan terveydelle haitallisia pitoisuuksia haitta-aineita, vaikka osa alueella työskentelevistä arkeologeista oireilee. Alueelta siirretään parhaillaan pois öljyn saastuttamaa maata.

Kotimaa
saasteiden mittaaja
Niko Rönkkö / Yle

Tällä hetkellä varsinaisen torin puolella työskentelevät arkeologit ovat kertoneet saaneensa oireita työskenneltyään alatorin pilaantuneella alueella.

Alatorin alueelta on löytynyt jopa vaarallisen jätteen määritelmän täyttäviä maita. Alatorilta on kuljetettu bensiinin pilaamaa maata puhdistettavaksi tähän mennessä noin 3000 tonnia, ja paikalla on syvä kuoppa.

Mittari näyttää enimmäkseen puhtaita lukemia

Pilaantuneiden maiden lajittelua ja kunnostusta valvoo Tapio Strandberg Oy. Maat lajitellaan eri kohteisiin sen mukaan, kuinka suuria haitta-ainepitoisuuksia niistä löytyy.

Tietenkin jos tulee huono olo pilaantuneen maan hajuista, niin on syytä ottaa käyttöön hengityssuojaimet

Suvi Strandberg

Yrityksessä työskentelevä Suvi Strandberg tekee päivittäin mittauksia torialuuella. Vyöllä kulkeva kaasumittari ilmaisee ilmassa olevia haihtuvia hiilivetyjä ja metaania sekä mittaa happipitoisuutta.

- Raja, että saa työskennellä ilman suojaimia kahdeksan tunnin ajan, on 20 milligrammaa kilogrammassa. Suurimmat pitoisuudet, joita on mitattu kaivuualueen reunalla, ovat olleet sen verran.

Tavallisesti Suvi Strandbergin mittarin lukema on nollan tietämillä. Vain alatorin kaivannossa, josta maata kuljetetaan pois, pitoisuudet saattavat nousta terveydelle haitallisiksi.

- Syvällä kaivuualueella pitoisuus saattaa hetkellisesti nousta sataankin, mutta se menee nopeasti ohi, kertoo Strandberg.

Herkille voi tulla oireita

Torin alueella työskentely ei siis mittaustulosten valossa ole terveydelle haitallista, eikä suojavarusteita tarvita.

Suvi Strandbergin mukaan on kuitenkin yksilöllistä, kuinka ihmiset reagoivat haitta-aineisiin. Herkälle jo maa-aineksesta leijaileva bensiinin haju voi aiheuttaa huonovointisuutta tai päänsärkyä.

- Tietenkin jos tulee huono olo pilaantuneen maan hajuista, niin on syytä ottaa käyttöön hengityssuojaimet, toteaa Strandberg.