Seksuaalisen häirinnän määrittely halutaan selväksi

Seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan uutta pykälää seksuaalisesta häirinnästä. Seksuaaliseksi häirinnäksi määriteltäisiin esimerkiksi toiseen ihmiseen kohdistuva koskettelu tai painokas sukupuoliyhdyntään ehdottelu. Asiantuntijoiden mukaan voi olla hankalaa määritellä, milloin rikoksen raja ylittyy.

Helsingin yliopiston dosentti Kaisa Kauppinen ja Sexpo-säätiön puheenjohtaja Tommi Paalanen.
Helsingin yliopiston dosentti Kaisa Kauppinen ja Sexpo-säätiön puheenjohtaja Tommi Paalanen aamu-tv:ssä.

Seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan uutta pykälää seksuaalisesta häirinnästä.

Seksuaaliseksi häirinnäksi määriteltäisiin esimerkiksi toiseen ihmiseen kohdistuva koskettelu tai painokas sukupuoliyhdyntään ehdottelu.

Lain tulkinnan kannalta rajanveto voi olla hankalaa. Ylen Aamu-TV:ssä vierailleiden asiantuntijoiden mukaan yksi merkittävä tekijä on tilanne, jossa teko tapahtuu.

- Olennaista on se, että se epämiellyttävää, ei haluttua, yksipuolista ja on tuotu esille, ettei se ole hyväksyttävää, sanoo dosentti Kaisa Kauppinen Helsingin Yliopistosta.

Lakiehdotusta valmistelleen lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedtin mukaan lakia tulkitessa otettaisiin huomioon paitsi tapahtuneesta olemassa oleva näyttö myös se, kuinka ihmiset keskimäärin suhtautuvat tekoon. Toinen Aamu-TV:n vieraista, Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen pitää keskimääräisen suhtautumisen määritelmää ongelmallisena.

- Kukaan ei ole oikeasti keskivertoihminen. Esimerkiksi asperger- tai autismi-ihminen ei välttämättä ihan hienovaraista vihjettä vielä ymmärrä.

"Saadut kokemukset hyödynnettävä"

Kauppisen mukaan olisi tärkeää tarkastella, kuinka nykyiset häirintään ja työturvallisuuteen liittyvät säännökset ovat toimineet ja tulleet ymmärretyiksi työpaikoilla.

- Olisi tärkeää tietää, mitä tapahtuu eri ympäristöissä ja antaa esimerkkejä kuinka näitä on hoidettu jo esimerkiksi työpaikoilla ja dokumentoidan näitä tapauksia, jotta tiedetään miten se toimii.

Sekä Kauppinen että Paalanen pitävät tärkeänä sitä, että häirinnän kohteeksi joutuva tekee selväksi, ettei häneen kohdistuva käytös ole sopivaa. Kauppinen suosittelee myös kirjaamaan tapahtumia ylös siltä varalta, ettei tapahtumilla ole todistajia.

- Sana sanaa vastaan -tilanteissa voi auttaa se, että kohde pitää päiväkirjaa, mitä on tapahtunut ja missä, jotta siitä ei tule vain mielipidettä.

Ehdotettu uusi lakipykälä tuo muutoksen kadulla ja muissa julkisissa paikoissa, kuten ravintoloissa tapahtuvaan häirintään. Lakimuutoksen ei uskota tuovan ruuhkaa tuomioistuimiin.

- Suomessa on viileä keskustelukulttuuri, enkä usko näin käyvän.

Ehdotukset seksuaalirikoksia koskeviksi lakimuutoksiksi ovat parhaillaan lausuntokierroksella.