Kymenlaaksossa selvitetään riskit pohjavesivaroille

Suojelusuunnitelmat laaditaan 32 alueelle, joilta jo otetaan pohjavettä tai jotka ovat kiinnostavia tulevaisuudessa pohjaveden lähteinä alueen vesilaitoksille.

luonto
Pohjaveden pintaa mitataan.
Juha Korhonen / Yle

Kymenlaakson pohjavesivaroja kartoitetaan maastossa kesän ja syksyn aikana. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kaksivuotisessa hankkeessa on tarkoituksena tehdä suojelusuunnitelmat maakunnan tärkeimmille pohjavesialueille.

Suojelusuunnitelmat laaditaan 32 alueelle, joilta jo otetaan pohjavettä tai jotka ovat kiinnostavia tulevaisuudessa pohjaveden lähteinä alueen vesilaitoksille. Pohjavettä on määrällisesti hyvin Kymenlaaksossa. Suojelusuunnitelmilla halutaankin varmistaa pohjaveden laatu.

Kesän aikana selvitetään pohjaveden virtaussuuntia. Syksyllä tutkitaan myös pohjaveden laatua. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen projektisuunnittelija Sanna Tiaskorven mukaan virtaussuuntien avulla voida arvioida eri kohteiden riskejä pohjavedelle.

- Esimerkiksi katsomaan, että mihin suuntaan pohjavesi virtaa vaikka jonkin huoltoaseman kohdalla, voiko siitä olla riskiä pohjavedelle alueella, Tiaskorpi kuvailee.

Vanha ampumarata voi olla uhka pohjavedelle

Kymenlaakson riskikohteet ovat jo pääosin tiedossa - maantiet suolauksineen, teollisuuslaitokset, sekä esimerkiksi vanhat ampumaradat. Metsäteollisuus on sijoittunut Kymenlaaksossa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Samoin viljelijöiden pellot sijaitsevat pääosin nyt tarkastelun kohteena olevien pohjavesialueiden ulkopuolella.

Kouvolan Selänpäässä vanhan, jo käytöstä poistuneen, ampumaradan suojavalleissa on luoteja ja hauleja maaperässä. Ajan kanssa metalli voi kulkeutua pohjaveteen.

- Tällä hetkellä ampumaradan alueella ei ole pohjavedessä havaittu metallipitoisuuksia. Metalli on lähinnä siinä maaperässä noin puolen metrin syvyydessä, Tiaskorpi kertoo.

Selänpään ampumaradan riski pohjavedelle poistetaan jo tämän vuoden puolella vaihtamalla pilaantuneet maat. ELY-keskuksen geologi Heidi Rautanen kertoo, että uusia riskitoimintoja ei pohjavesialueille haluta. Esimerkiksi uusien teollisuuslaitosten ympäristölupakäsittelyssä arvioidaan toiminnan riskit pohjavedelle. Pohjavesialueilla jo toimivien laitosten toimia seurataan tarkkailemalla pohjaveden laatua ja laitosten toimintaa.

- Jos tulee tietoa, että siellä on heikkoja kohtia, mahdollisia vuotopaikkoja tai muita riskejä, niin sitten ne pyritään saamaan pois, Rautanen kertoo.

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja ELY-keskuksen toteuttama. Aluekehitysrahoituksen lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat alueen vesilaitoksen sekä useimmat kunnat.