Mitä palvelua kaipaat kirkolta?

Kirkko kiinnostaa ihmisiä kritiikin kohteena, muttei vaikuttamisen kenttänä. Kirkon pitäisi Helsingin piispan Irja Askolan mukaan katsoa tiukasti peiliin ja miettiä, miksei se osaa viestittää kristittynä olemista kiehtovana. Mitä konkreettista apua saat kirkolta? Miten kristillisyys näkyy arjessasi?

Osallistu
Virsikirjoja kirkon penkissä.
Yle

Helsingin yliopiston uskontotieteen professorin René Gothónin mukaan kirkon profiili on epäselvä. Gothóni kuitenkin korostaa, että eropiikit ja seurakuntavaalien alhainen äänestysaktiivisuus eivät ole odottamattomia tai yllätyksellisiä, vaan pitkään jatkuneen kehityksen seurauksia.

- Ihmisten sitoutuneisuus ylipäänsä on nykyisin vähäisempää, eikä uskonnolla ei ole arjessa enää niin suurta merkitystä, Gothóni toteaa.

Professori Gothónin mukaan yhtäältä ihmiset haluavat itsenäistyä kaikista auktoriteeteista, mutta toisaalta kaipaavat mystiikkaa ja ovat kiinnostuneita hengellisyydestä.