Enontekiö hakee kansainvälistä terveydenhuollon yhteyspistettä

Enontekiö haluaa valtion rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen. Kunta on kirjelmöinyt asiasta sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kotimaa
Enontekiön virastotalo Hetassa
Enontekiö oli vetäytymässä terveydenhuollon kuntayhtymästä.Sauli Antikainen / Yle

Ensi vuoden alussa astuu voimaan Eu:n potilasdirektiivi, jonka mukaan Eu-kansalaiset voivat hakeutua toisen Eu-maan terveydenhoidon piiriin. Lain soveltaminen koskee pääsääntöisesti myös muita Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita, kuten Norjaa.

Laissa määrätään, että rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvää viestintää ja tietojenvaihtoa varten Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustetaan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste.

Kunta on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että tällainen yhteyspiste sijoitettaisiin Enontekiölle. Kunnanjohtaja Mikko Kärnä perustelee yhteyspisteen sijoittamista Enontekiölle muun muassa sillä, että asioinnin sujuvuuden vuoksi on tärkeää, että yhteyspiste toimii tiiviissä yhteistyössä myös terveydenhuollon palveluita tuottavien rajakuntien kanssa.

- Yhteyspisteen sijoittamista Enontekiölle puoltaa myös se, että kunta on osa saamelaisaluetta ja koska saamelaiset sijoittuvat usean eri valtion alueelle, tulisi yhteyspisteessä olla ammattitaitoa myös saamen kielestä sekä saamelaisista omakulttuurisista terveydenhuollon palveluista, toteaa Kärnä.