Merikotkien pesintä onnistui hyvin

Merikotkan suojelutyö sai palkintonsa 40-vuotisen toiminnan juhlavuonna. Pesintä onnistui ainakin 256 pesällä, joissa varttui 410 poikasta. Luku on 2000-luvun suurin. Kaikkiaan WWF:n merikotkatyöryhmän jäsenet havaitsivat Suomessa 412 reviiriä.

luonto
Merikotka.
Yle

Lapissa havaittiin 48 asuttua merikotkan pesää, joista pesintä näyttää onnistuneen 21 tapauksessa. Poikasia Lapissa varttui 29 kappaletta.

Perämerellä havaittiin 7 pesää, ja pesintä onnistui yhtä lukuunottamatta kaikissa. Perämeren pesissä varttui kymmenen poikasta. Pääosa merikotkan pesistä on Ahvenmaalla, Varsinais-Suomessa ja Merenkurkussa.

Hyvältä näyttää, sanoo suojeluveteraani

Merenkurkun aluetyöryhmän vetäjä Juhani Koivusaari iloitsee pesintätuloksen olevan oman alueensa 40-vuotisen seurantahistorian paras. Koivusaari on tyytyväinen myös siitä, että merikotka otettiin huomioon Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimavarauksissa. Väärin sijoitetun tuulivoiman on ajateltu olevan vaaraksi merikotkille.

”Merikotkille saatiin taattua ainakin pesimärauha kun niiden pesäpaikat huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa yhteistyössä merikotkatyöryhmän kanssa”, sanoo Koivusaari.

WWF Suomen merikotkatyöryhmä on toiminut vuodesta 1973 alkaen, jolloin poikasia kuoriutui vain viisi. Merikotkakanta on vahvistunut onnistuneiden suojelutoimien ansiosta.