Puuta liimataan pian lisää Keiteleellä

Puuta sahaavan ja jalostavan teollisuuden laajennusinvestoinnit ovat tätä nykyä harvassa. Yksi poikkeus on savolainen perheyhtiö Keitele Group. Liimapuutehtaan laajennus on koekäyttövaiheessa.

Kotimaa
Tehtaan tuotantotilat.
Kaija Kervinen / Yle

Laajennus kaksinkertaistaa liimapuun tuotannon Keiteleellä. Tuotannolla mitattuna liimapuutehtaasta tulee Euroopan suurin.

Keitele Groupin kolmenkymmenen hehtaarin tehdasalueella sahataan, kuivataan, höylätään, puristetaan liimapuuta, pätkitään ja pakataan osia taloteollisuudelle.

Nyt on valmistumassa liimapuutehtaan laajennus.

Sen jälkeen yhtiön sahatavarasta jatkojalostetaan 60 prosenttia, kertoo Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio.

- Me olemme nähneet, että jalostuksen kasvattaminen on ainoa tie pärjätä Suomessa.

Ensi ja seuraavana vuonna Keiteleellä investoidaan myös sahaan. Sen tuotanto kasvaa viidenneksellä noin puoleen miljoonaan kuutioon.

Investointien valmistuttua yhtiö käyttää raakapuuta yli miljoona kuutiota vuodessa. Se ostaa Pohjois-Savon tukeista kolmanneksen.

Uusia työpaikkoja syntyy investointien myötä 50. Kaksikymmentä uutta työntekijää aloitti jo heinäkuun alkupuolella.

Työpaikkojen kokonaismäärä nousee kolmeen ja puoleensataan. Työntekijöistä noin kolmasosa on omasta, vajaan 2 500 asukkaan Keiteleen kunnasta.

Aasiassa rakennetaan

Teollisuusneuvos Kylävainion mukaan liimapuun markkinanäkymät ovat hyvät. Keitele Groupin tuotteista kaksi kolmannesta myydään Japaniin, Etelä-Koreaan, Kiinaan, Taiwaniin ja Australiaan.

Japanissa maanjäristyksen ja tsunamin tuhoamien asuntojen jälleenrakentaminen on alkanut.

- Se kestää varmaan seuraavat viisi vuotta. Ei se suurena piikkinä näy noin miljoonan asunnon markkinoilla, jos rakennetaan 50 000 asuntoa vuosittain lisää, mutta hyvä lisä sekin, suhteuttaa Kylävainio.

Keiteleen tilauskirjat ovat täynnä kolmeksi kuukaudeksi. Takavuosina tilauskanta oli kuusikin kuukautta, mutta maailman ja markkinoiden nykymenossa kolmen kuukauden tilauskantaa voi Kylävainion mielestä pitää ihan hyvänä.

Metsäteollisuuden investoinnit laskevat

Tilastokeskuksen mukaan metsäteollisuuden kiinteät investoinnit kasvoivat muutamana vuonna, mutta supistuvat tänä vuonna uudelleen. Ennuste sisältää sekä puutuote- että massa- ja paperiteollisuuden.

Teollisuusneuvos Kylävainion mukaan puutuotepuolella investoinnit ovat enimmäkseen ylläpitoinvestointeja.

Tuotannon laajennus Keiteleellä on lähes poikkeus. Tilanne selittyy sillä, että sahoilla ja mekaanisella metsäteollisuudella on takanaan viisi huonoa vuotta.

- Kysymys on varmaan pitkälti siitä, että yhtiöt eivät saa rahoitusta, ja toisaalta ei ole ollut uskallusta lähteä jalostamaan puuta, arvioi Ilkka Kylävainio.