Nuorten tapaturmien määrä on kasvanut Lapissa

Nuorille sattuvien tapaturmien määrä on kasvanut huimasti Lapissa. Lapin aluehallintoviraston tekemän selvityksen mukaan kaikista Lapissa tänä vuonna hoidetuista 211:sta koti- ja vapaa-ajan tapaturmista noin puolet on sattunut alle 25-vuotiaalle.

tapaturmat
Ilmalasta ja kävelykepit nilkkamurtumapotilaalla.
Vapaa-ajan tapaturmien määrä on lisääntynyt.Tiina Jutila / Yle

Vuonna 2011 alkuvuodesta tähän ikäryhmään kuuluvia päivystypotilaita oli vain kolmasosa.

Nuorten tapaturmien syyt ovat yksilöllisiä, kuten erilaisissa ulkoleikeissä sattuneita tapaturmia. Myös urheilu- ja liikuntavammat ovat yleisiä. Alkuovuonna nuorille sattui paljon loukkaantumiseen johtaneita kaatumisia lasketellessa ja lautaillessa.

Liikenteessä syntyineistä vammoista suurin osa Lapissa syntyy moottorikelkkailessa. Alkuvuoden aikana kaikki nuorille sattuneet liikenneonnettomuudet on tapahtunut moottorikelkkaillessa. 20 prosenttia alle 25-vuotiaista liikennetapaturma-asiakkaista oli 1,7 promillen humalassa päivystyksen puhallutuksessa.

Yli puolet nuorten moottorikelkkaonnettomuuksista oli sattunut törmäyksestä. Kelkka oli törmännyt joko rekeen, puuhun tai kiveen.

Työikäisille eli 25-64-vuotiaille sattuneiden tapaturmien osuus olis pienentynyt vuodesta 2011 noin 20 prosenttiyksikkö.

Vanhukset loukkaantuvat kotona ja autoillessa

Lapissa alkuvuonna vanhuksien tapaturmista suurin osa sattui kotona. Myös kotitapaturmien määrä on kasvanut alkuovuodesta 2011. Kaatuminen on yleisin kotitapaturman syy. Useimmiten kotona liukastutaan tai kompastutaan. Kotona kaatuessaan yli 65-vuotias henkilö hakeutuu usein hoitoon vasta tapaturman jälkeisenä päivänä.

Vaikka kaikista Lapissa alkuvuonna sattuneista liikennetapaturmista oli moottorikelkkaonnettomuuksia, yli 65-vuotiaiden liikenneturmat tapahtuivat kaikki autoillessa. Ikäluokassa kaikki noudattivat nopeusrajoituksia ja pitivät turvavyötä.

Lapin aluehallintovirasto on kartoittanut vuoden 2013 aikana Lapin terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystyksissä hoidettuja koti- ja vapaa-ajantapaturmia. Noin 13 prosenttia hoidetuista potilaista oli muualta kuin Lapista. Heille tapahtuneista tapaturmista miltei 90 prosenttia oli urheilu- ja liikuntatapaturmia. Liikenneturmat olivat Lapin ulkopuolelta kotoisin olevilla poikkeuksetta ulkomaalaisille sattuneita kelkkaturmia.