Leluille uusia kemiallisia rajoituksia - kieltolistalle syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita

Lapsi voi altustua vaarallisille kemikaaleille esimerkiksi laittaessaan leluja suuhun.

Kotimaa
Lapsi makoilee lattialla ja leikkii lelulla.
Kalle Niskala / Yle

Lelujen kemiallisia ominaisuuksia koskevat jatkossa entistä tiukemmat rajoitukset. Uudet säännöt on määritelty viime vuoden alusta voimaan astuneessa lelulaissa, mutta tiukemmat kemikaalikiellot astuivat voimaan vasta viime viikolla. Uudistusten myötä kiellettyjen aineiden lista kasvoi kahdeksasta raskasmetallista 19 aineeseen.

Syöpää aiheuttaviksi ja lisääntymistä vaikeuttaviksi katsottuja niin kutsuttuja CMR-aineita (carcinogenic, mutagenic, reprotoxic) tai -seoksia ei saa käyttää leluissa kuin tietyin poikkeuksin. Esimerkiksi turvalliseksi todettu ruostumattoman teräksen sisältämä nikkeli on kuitenkin edelleen sallittu.

Tiukennettu lelusäännöstö kieltää jatkossa myös yhteensä 55 allergisoivan hajusteen käytön ja N-nitrosaminiset sekä N-nitrosoituvat aineet, jotka lisäävät syöpäriskiä, ja joita käytetään yleisimmin esimerkiksi sormiväreissä ja kumisissa materiaaleissa kuten ilmapalloissa ja puruleluissa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin ylitarkastaja Anna Pukander kuitenkin muistuttaa, että vaaralliset aineet eivät eivät olleet sallittuja myöskään aiemmin.

- Vaaralliset aiheet olivat aikaisemminkin kiellettyjä ja valmistajilla on ollut vastuu siitä, että lelut ovat turvallisia. Kemikaalilainsäädännössä on menossa suuri uudistus, jonka vuoksi myös lelulakia paitsi tarkennettiin myös päivitettiin nykypäivään vanhasta vuonna 1988 säädetystä laista, Pukander sanoo.

Pukanderin mukaan parissa vuosikymmenessä tutkimustietoa on saatu lisää, jonka perusteella säädöksiä muutettiin.

- Monet aikaisemmat vaatimukset ovat koskenet pienten lasten leluja, joita voidaan laittaa suuhun. Nyt säädökset on laajennettu myös vanhempiin lapsiin - erityisesti leluihin, pilleihin ja muihin kappaleisiin, jotka voidaan laittaa suuhun. Monille kemikaaleille ei altistu kuin pitkäaikaisessa ihokontaktissa tai sitten siten, että niitä sisältäviä leluja laitetaan suuhun, koska sylki liuottaa ainetta, Pukander selventää.

Vuoden 2012 voimaan astunut laki lelujen turvallisuudesta on sisällöltään laajempi kuin edellinen laki. Siinä asetetaan täsmällisiä vaatimuksia valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille, joiden on tehtävä leluille turvallisuusarviointi ja kirjattava ylös, miten lelun turvallisuudesta on varmistuttu, ennen kuin lelu tulee myyntiin. Lain kemikaaleja koskeva osuus astui voimaan 20. heinäkuuta vuonna 2013.

Tukes valvoo lain noudattamista pistokokein ja kuluttajilta tulleiden palauteiden perusteella. Tukes ei kuitenkaan tarkista kaikkia leluja etukäteen.