Juomatottumuksissa suuria eroja – kerro kuinka paljon itse kulutat alkoholia

Suomalaisten alkoholin kulutus on kolminkertaistunut viimeisten 40 vuoden aikana. Alkoholin käyttö myös kasaantuu suurkuluttajille.

Kotimaa

Kysely on päättynyt. Julkaisemme tulokset perjantaina 25.7.

Vielä 60-luvun alussa Suomi oli alkoholin kulutuksessa Pohjoismaiden ja Euroopan häntäpäässä. Nyt suomalaisten keskimääräinen alkoholin kulutus on Pohjoismaiden korkeinta tasoa. Myös kulutustottumukset ovat muuttuneet. Suurempi osa kulutuksen kasvusta johtuu miedoista kuin väkevistä alkoholijuomista.

Väkeviä alkoholijuomia nautitaan nykyisin suhteessa puolet vähemmän kuin 60-luvun alussa, jolloin viinakset vastasivat noin puolta kaikesta kulutetusta alkoholista. Viinien kulutus on kasvanut koko 2000-luvun ja on jo lähes tasoissa väkevien juomien kanssa. Mallasjuomien osuus kokonaiskulutuksesta on noin puolet.

Noin kymmenen prosenttia nauttii puolet kaikesta suomalaisten kuluttamasta alkoholijuomista, ja toisessa ääripäässä noin kymmenen prosenttia suomalaisista pidättäytyy täysin alkoholista. Naisten kulutus on huomattavasti miehiä pienempää; miesten osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on noin 70 prosenttia.

Grafiikka alkoholin kokonaiskulutuksesta 1960-2010.
THL / Yle Uutisgrafiikka

Alkoholin kulutukseen on alkoholilainsäädännön muutosten lisäksi vaikuttanut etenkin käytettävissä olevien tulojen kasvu. Pia Mäkelä, Heli Mustonen ja Christoffer Tigerstedt havainnollistavat suomalaisten varallisuuden nousun vaikutuksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisussa (2010) niin sanotulla Koskenkorvaindeksillä.

Vuonna 1971 teollisuustyöntekijän piti työskennellä lähes kolme tuntia kyetäkseen ostamaan pullon Koskenkorvaa, kun vastaava työaika oli noin puoli tuntia vuonna 2008.

THL:n tilasto kertoo, että suomalaiset nauttivat 9,6 litraa puhdasta alkoholia vuodessa kansalaista kohden. THL:n erikoistutkija Esa Österberg arvioi, että keskimääräinen kulutus täysi-ikäisillä suomalaisilla on noin 15 annosta viikossa.

Lähteet: THL