Tuulihaukkojen kanta Varsinais-Suomessa yhä hyvässä nosteessa

Eniten tuulihaukan pesintöjä oli Loimaalla. Hyvä ravintotilanne on mahdollistanut pesintätuloksen, sillä erityisesti Loimaalla ja Laitilassa on runsaasti myyriä.

luonto
rengastettava tuulihaukan poikanen
Markku Karvonen / Yle

Tuulihaukan pesintöjen määrä on ollut tänä kesänä miltei kaksinkertainen viime vuoden tulokseen verrattuna. Vuoden 2012 alussa pesintöjen määrä oli noin 140, kun taas tänä vuonna pesintöjä on havaittu vähintään 265.

Tuulihaukoilla oli myös varsin suuret poikueet. Varsinais-Suomessa arvioitiin varttuneen tänä kesänä yli 1 200 tuulihaukan poikasta, mikä on ainakin lähivuosikymmenien ennätystulos.

Eniten pesintöjä oli Loimaalla, jossa niitä havaittiin 147. Hyvä pesintätulos oli mahdollinen myyrien runsauden takia, sillä ne ovat tuulihaukoille olennaista ravintoa. Erityisen hyvin myyriä oli Loimaalla ja Laitilassa. Lähes kaikki pesinnät olivat tuulihaukalle sopivissa lintulautaa muistuttavissa pöntöissä.

- Tämä on ollut tässä vaiheessa aika paljon kiinni pöntötyksestä, mutta toisaalta Loimaalla on ehkä parhaat peltoaukeat. Kemiön saarellakin on isoja peltoalueita, mutta siellä on huonosti pöntötetty.

- Rannikolla pönttöjen määrä on edelleen suhteellisen pieni. Myös Kemiön saari ja Salon seutu ovat sellaisia, joihin selkeästi voidaan lisätä pönttöjen määrää, sanoo Turun lintutieteellisen yhdistyksen petolintutoimikunnan johtaja Seppo Pekkala.