SLL: Metsähanhen metsästys vaarantaa lajin

Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajoituksia metsähanhen metsästykseen syksystä alkaen. Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii vähentyneen lajin rauhoittamista.

luonto

- Rajoitukset ovat riittämättömiä. Metsästys täytyy kieltää kokonaan ja koko maassa kunnes metsähanhien määrä saadaan nousemaan kestävälle tasolle, Luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Ilpo Kuronen sanoo. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu.

  • Metsähanhikanta on laskenut viime vuosikymmeninä. On selvää, että parin tuhannen pesivän metsähanhiparin kanta ei kestä metsästystä, Kuronen sanoo.

Metsähanhen kannan vähenemisen syyksi on esitetty metsästyksen lisäksi pesimäympäristöjen muutoksia, kuten ojituksia ja turvetuotantoa. Pesimäaikanaan arka metsähanhi elää soilla ja vetisillä metsäalueilla. Luonnonsuojeluliitto vaatiikin, että ministeriö myös edistää ojitettujen soiden ennallistamista ja soiden suojelua.

*Rajoituksia tulossa * Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jonka mukaan metsähanhen metsästyskauden aloitusta siirrettäisiin myöhemmäksi. Metsästys alkaisi maan eri osissa porrastetusti 1.9. ja 10.10. välisenä aikana. Asetusehdotuksen tavoitteena on vähentää kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta sekä pesimäalueilla että muuton aikaisilla levähdysalueilla. Luonnonsuojeluliiton mukaan Suomen metsähanhikannan suuruudeksi arvioidaan 1700–2500. Viime vuonna saaliiksi saatiin 3900 yksilöä, joista osa on Venäjältä muuttavia tundrametsähanhia. Metsähanhia on kahta alalajia. Suomen pesivä kanta on pääosin taigametsähanhea. Sen tärkeimpiä pesimäalueita ovat Suomessa Keski-Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. Tundrametsähanhi pesii taas valtaosin Pohjois-Venäjällä.