"Hengellisesti kirkko on jo hajonnut"

Kouvolassa toimivan Paulus-yhteisön pastorin Petri Hiltusen mielestä luterilainen kirkko on kriisissä, koska se on hukannut selkärankansa ja lipsunut opetuksestaan. Ministeri Päivi Räsäsen kohua herättänyt puhe ei Hiltusen mielestä ollut mitenkään kummallinen tai järisyttävä.

Kotimaa
Pastori Petri Hiltunen
Pastori Petri Hiltunen perusti Paulus-yhteisön vuonna 2005.Yle Anna-Leena Ilmarinen

Keskustelu Suomen evankelisluterilaisen kirkon ympärillä on käynyt jälleen kuumana viime aikoina. Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) piti muutama viikko sitten Kansanlähetyspäivillä Kankaanpäässä puheen, jossa hän pohti kristittynä elämistä maallistuneessa yhteiskunnassa. Puheessa Räsänen kritisoi muun muassa aborttia, ja pohti miten vaikeaa kristityn on noudattaa lakia, joka on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa.

Monet tulkitsivat poliisiasioista vastaavan ministerin kehoittaneen rikkomaan lakia, jos se on oman vakaumuksen vastaista. Puheen seurauksena kirkosta eroamiset lähtivät jyrkkään nousuun ja Räsänen sai osakseen kovaa arvostelua. Samalla toistui sama ilmiö kuin muutama vuosi sitten, jolloin Räsänen otti kantaa homoseksuaalisuuteen TV2:n Homoilta -ohjelmassa.

Pastori ei näe ministerin puhetta järisyttävänä

Kouvolassa kokoontuvan Paulus-yhteisön pastori, teologian tohtori Petri Hiltunen pitää ministerin puheesta syntynyttä kohua hyvänä esimerkkinä ajasta, jota Suomessa nyt eletään. Hiltusen mielestä Räsäsen esittämät ajatukset eivät olleet mitenkään kummallisia tai järisyttäviä. Samat asiat voi lukea vaikkapa rippikoulukirjoista.

- Kirkossa on aina ajateltu, että jossain tilanteissa on kuunneltava ennemmin Jumalaa kuin ihmisiä. Se, että hän (Räsänen) sanoo näin sisäministerinä, on jossain määrin ongelmallista, mutta puheen sisältö ei ollut mielestäni väärä, Hiltunen sanoo.

Ministeri Räsänen mainitsi esimerkkinä tilanteen, jossa lääkäri joutuu suorittamaan lain takaaman abortin, vaikka se olisi hänen vastoin hänen hengellistä vakaumustaan. Petri Hiltusen mukaan ristiriitoja syntyy myös kirkon ja Raamatun välillä.

- Lähetyshiippakunnassa joudumme pohtimaan, pystymmekö kunnioittamaan kirkollista esivaltaa, kun se selvästi irtautuu Raamatun opetuksesta. Silloin meille ei ole epäselvää, mitä tai ketä kuuntelemme enemmän, toteaa Hiltunen.

"Hengellisesti hajaantuminen on jo tapahtunut"

Kohun aikana on noussut esiin myös herätysliikkeiden asema evankelisluterilaisen kirkon sisällä. Hiltunen päätti itse perustaa Paulus-yhteisön vuonna 2005, ja jäseniä on tällä hetkellä joitakin satoja. Nykyaikana yhteisön näkemykset vaikuttavat vanhoillisilta ja jyrkiltä, mutta pastori Hiltusen mielestä he edustavat vain "normaalia kristillisyyttä".

- Julkisuudessa meitä on kuvailtu fundamentalisteiksi ja verrattu esimerkiksi Taleban-liikkeeseen ja muihin äärijärjestöihin. On vain tapahtunut siirtymä, että se mikä oli vielä kymmeniä vuosia sitten ihan normaalia kristillisyyttä, koetaan nyt ääriliikkeenä, Hiltunen toteaa.

Jäsenkadon ja sisäisten ristiriitojen kanssa kamppailevan kirkon on jopa ennustettu hajoavan. Petri Hiltunen näkee, että verotusoikeuden myötä luterilainen kirkko pysyy "laitoksena" pystyssä organisaation ja hallinnon tasolla, mutta hengellisesti tilanne on jo aivan erilainen.

- Hengellisesti hajaantuminen on jo tapahtunut. Ei voida enää puhua samasta kirkosta, kun kirkon sisällä on sallittu niin paljon erilaisia näkemyksiä. Tosiasiallisesti kirkon sisällä on jo useita kirkkoja.

Kirkolta olisi toivonut enemmän selkärankaa

Hiltusen mielestä suurin muutos luterilaisessa kirkossa viimeisten 30 vuoden aikana on ollut suhtautuminen Raamattuun. Hän pitää huolestuttavana ja jopa vaarallisena esimerkiksi sitä, että kirkossa ei enää pidetä kiinni opetuksesta Jeesuksen neitseellisestä syntymästä. Tällaista viestiä on Hiltusen mukaan kuultu jopa kirkon ylimmältä johdolta.

- Olisin toivonut kirkon osoittavan enemmän selkärankaa ja toimivan tiennäyttäjäna kansalle enemmän kuin se nyt on ollut. Nykyinen kriisi johtuu osittain juuri tästä, arvioi Hiltunen.

Omia näkemyksiään Hiltunen ei ole vuosien varrella juurikaan muuttanut. Kirkon kannat ovat kuitenkin hänen mielestään muuttuneet, ja omasta mielestään hän joutuu siitä myös kärsimään.

- Joudumme nykyään ahtaalle, pilkatuksi ja jopa virasta erotetuksi, kun pidämme perinteisestä näkemyksestä kiinni. Se tuntuu kohtuuttomalta ja käsittämättömältä, sanoo Hiltunen.

Radion Suomen Ajantasan Torstaiseurassa käsitellään tänään luterilaisen kirkon ympärillä käytyä keskustelua. Ohjelmassa kuullaan muun muassa arkkipiispa Kari Mäkisen haastattelu klo 14.30 jälkeen.