Yrityksiltä ei löydy luottamusta talouteen

EK:n luottamusindikaattori kartoittaa luottamusta talouteen teollisuudessa, rakentamisessa, palvelualoilla ja vähittäiskaupassa. Kaikkien toimialojen luottamus on tällä hetkellä pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella.

talous

Yritysten luottamus talouteen on pysynyt heinäkuussa alamaissa. Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreimpien tulosten mukaan kaikkien toimialojen luottamus on tällä hetkellä pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella.

EK:n luottamusindikaattori kartoittaa luottamusta talouteen teollisuudessa, rakentamisessa, palvelualoilla ja vähittäiskaupassa.

Teollisuudessa tuotanto-odotukset ovat yhä varovaiset ja tilauskantaa kuvataan selvästi tavanomaista niukemmaksi. Myös rakennusalalla tilaukirjat ovat laihoja ja henkilöstön määrän odotetaan vähenevän lähikuukausina.

Palvelualoilla luottamus koheni heinäkuussa hieman, mutta on yhä selvästi keskimääräistä heikompaa. Palvelualoilla myynnin odotetaan nousevan lähikuukausina loivasti.

Vähittäiskaupassa puolestaan myynnin odotetaan lähikuukausien aikana vähenevän.