Maailman suomalaisimman linnun pesintä ylitti odotukset selvästi

Itäisellä Suomenlahdella on rengastettu noin 250 selkälokin poikasta, ja pesinnästä on tulossa paras 25 vuoteen. Tutkija selittää onnistumista pesinnän aikaisella alkamisella. Lokkikanta on taantunut 1990-luvun alusta lähtien.

luonto
Selkälokki lentää Haminan Lupinlahdella.
Raine Martikainen / Yle

Selkälokin pesintä on onnistunut yllättävän hyvin tänä kesänä. Kymenlaakson rannikolla on tähän mennessä rengastettu noin 250 poikasta. Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Tatu Hokkanen arvioi kuitenkin, että lopullinen luku on kauden päätteeksi lähellä 400 poikasta.

Pesimävuosi on paras 25 vuoteen. Selkälokkikanta Kotkan, Haminan ja Virolahden rannikolla on noin 400 parin suuruinen. Yksi syy hyvään vuoteen voi Hokkasen mukaan olla pesinnän alkaminen viikkoa tavallista aikaisemmin lämpimien säiden vuoksi. Myös minkkien aiheuttamia tuhoja on ollut hieman vähemmän.

Selkälokkikanta on taantunut 90-luvun alusta lähtien. Minkkien lisäksi poikastuotantoa ovat verottaneet ympäristömyrkyt ja erilaiset taudit. Selkälokkia on luonnehdittu maailman suomalaisimmaksi linnuksi, koska sen mustaselkäisen nimirodun pesinnästä suurin osa tapahtuu Suomessa.

Pesintä on onnistunut hyvin myös esimerkiksi tiiroilla, merimetsoilla sekä harmaalokeilla. Sen sijaan merihanhi näyttää kadonneen Itäiseltä Suomenlahdelta lähes täysin. Tatu Hokkanen kertoo havainneensa tähän mennessä vain yhden poikueen Haapasaaren lähistöllä. Hän arvioi epäonnistumisen johtuneen loppukevään epävakaasta säätilasta.

Muiden hanhilajien pesintä näyttää onnistuneen tyydyttävästi.