1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Lukukausimaksukokeilu on parantanut opiskelutuloksia Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

Lukukausimaksut EU-maiden ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville ovat nostaneet maksavien opiskelijoiden opiskelutuloksia. Kokeilu on kuitenkin asettanut Suomen yliopistot eriarvoiseen asemaan, sillä lukukausimaksukokeilu on käytössä vain muutamassa yliopistossa.

Kuva: Yle

Lukukausimaksukokeilusta on saatu hyvät kokemukset Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto sekä pääkaupunkiseudulla sijaitseva Aalto-yliopisto ovat mukana kokeilussa, jossa EU-maiden ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on voitu asettaa lukukausimaksut joissakin englanninkielisissä maisteriohjelmissa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kansainvälisten asioiden johtajan Janne Hokkasen mukaan lukukausimaksut ovat parantaneet maksuohjelman piiriin kuuluvien opiskelijoiden opiskelumenestystä sekä saapumisprosentteja.

- Vuosi sitten lukukausimaksun piirissä olevien opiskelijoiden suorittama opintopistemäärä oli keskimäärin 69.5, joka on paljon koko yliopiston keskiarvoa korkeampi, Hokkanen sanoo.

Maksullisuus karsii oleskeluluvan perässä saapuvia

Hokkasen mukaan maksullinen opetus myös houkuttelee Suomeen opiskelijoita, jotka haluavat opiskella ja karsivat esimerkiksi oleskeluluvan perässä maahan tulevia. Hän sanoo, että kokeilu on kuitenkin ollut epäonnistunut koko Suomen mittakaavassa, sillä se on rajoittunut vain muutamiin yliopistoihin.

Mikäli lukukausimaksut olisivat käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa, voisivat yliopistot kilpailla opiskelijoista tasavertaisesti. Nyt yliopistot joutuvat tarjoamaan runsaasti stipendejä maksullisiin maisteriohjelmiin hakeutuville opiskelijoille, sillä muuten olisi vaarana, että opiskelijat hakeutuisivat mieluummin yliopistoihin, joiden maisteriohjelmat ovat ilmaisia. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on tällä hetkellä maksullisuuden piirissä noin 140 opiskelijaa, joista 23 ei ole saanut yliopistolta stipendiä.

Lappeenrannassa kokeilun piirissä olevat yliopisto-opiskelijat maksavat opetuksesta teknisillä aloilla noin 7 000 euroa vuodessa ja kaupallisilla aloilla noin 8 000 euroa vuodessa.

Maksullisuuden jatko on yhä auki

Kolmivuotinen kokeilu päättyy ensi vuoden lopussa, joten viimeinen lukuvuosi kokeilun puitteissa, jolloin maksuja peritään, on nyt syksyllä alkava lukuvuosi. Aalto-yliopisto ilmoitti kesäkuun alussa, ettei se aio jatkaa lukukausimaksujen perimistä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto aikoo harkita asiaa vielä syksyn ajan ja tekee päätöksen loppuvuoden aikana.

- Emme halua joutua tilanteeseen, että yhtenä vuonna meillä ei olisi lukukausimaksuja ja seuraavana vuonna ne otettaisiin jälleen käyttöön, Hokkanen sanoo.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto odottaa nyt, liikkuuko lakialoitte eteenpäin eduskunnassa syksyn aikana.

Hokkanen painottaa, että yliopisto kannattaa, että opetus on jatkossakin ilmaista suomalaisille sekä EU-maista ja ETA-alueen sisältä tuleville opiskelijoille.