Piispa: Imatralaispapin saarna kirkkojärjestyksen vastainen

MIkkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen on ottanut imatralaispapin saarnan tuomiokapitulin käsittelyyn. Kirkon linjasta poikkeaminen voi johtaa jopa erottamiseen.

Kuva: Yle

Imatralainen pastori piti kesäkuussa Tainionkosken kirkossa seurakuntalaisia kuohuttaneen saarnan. Saarnassaan pastori muun muassa tuomitsi naispapit ja homoseksuaalit sekä arvosteli kovin sanoin seurakuntalaisia.

Mielestäni tässä saarnassa kaikki hyvän saarnan tuntomerkit eivät täyty.

Piispa Seppo Häkkinen

Tapaus etenee tuomikapitulin käsittelyyn, sanoo saarnaan perehtynyt Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Hän pitää saarnaa kirkon oppien vastaisena.

- Saarna liittyy vain hyvin löyhästi kyseisen sunnuntain evankeliumin tekstiin ja myös kirkkovuoden ajankohtaan. Se näyttää olevan hyvin vahvaa jumalallaan julistamista, josta puuttuu tyystin sielunhoidollinen lähestymistapa, ja se ei ole kokonaisuutena seurakuntaa rakentava, Häkkinen tuomitsee saarnan.

- Mielestäni tässä saarnassa kaikki hyvän saarnan tuntomerkit eivät täyty.

Jopa viran menettäminen mahdollista

Piispa Seppo Häkkinen muistuttaa, että niin kirkkoherran kuin piispankin tehtävä on valvoa, että saarnat ovat kirkon tunnustuksen ja opetuksen mukaisia. Imatran tapaus on jo edennyt tuomiokapitulin selvittelyyn.

Tapauksen käsittelu etenee asianomaisen pastorin kuulemisella, ja mikäli keskustelu ei johda lopputulokseen, sopimattomasta toiminnasta voidaan antaa varoitus, piispa selventää asian etenemistä.

- Pahimmillaan vahva tunnustuksesta poikkeaminen saattaa johtaa jopa viran menettämiseen, piispa Häkkinen lisää.

Prosessi tulee kestämään jonkin aikaa, koska kyse on myös asianomaisen pastorin oikeusturvasta, piispa muistuttaa.

Saarnaaminen on papin perustehtävä

Saarnaaminen on yksi luterilaisen papin perustehtäviä, tähdentää piispa Seppo Häkkinen. Pappien peruskoulutuksessa on paljon saarnaamiseen liittyvää opetusta. Myös hiippakuntien jatkokoulutus sisältää saarnakoulutusta.

- Saarnaaminen liittyy papin perustaitoihin, jatkaa Häkkinen.

Saarna on pidettävä kirkkokäsikirjan määräämistä teksteistä. Lisäksi sen on oltava kirkon tunnustuksen mukaista, eikä se saa sisältää sopimatonta viittausta henkilöön tai kiihotusta ketään kohtaan.

- Näin selkeästi kirkkojärjestyksessä todetaan, Häkkinen sanoo.

Pappien saarnoista valittaminen on hyvin harvinaista. Piispa Seppo Häkkisen mukaan tuomiokapituliin tulee silloin tällöin yhteydenottoja pappien saarnoista.

- Usein kyse on väärinkäsityksestä. On ymmärretty tai kuultu väärin, mitä pappi on tarkoittanut.

Korjaus 31.8. klo 21.50: Jutun otsikkoa on muutettu vastaamaan tarkemmin piispa Häkkisen näkemystä.