Naisten ja miesten palkkatasa-arvo uhkaa jäädä unelmaksi - valvontaan ei voimia

Tasa-arvovaltuutetun resurssit eivät riitä lakisääteisten tasa-arvosuunnitelmien valvomiseen. Yritykset saattavat jättää noudattamatta lakia ilman, että valvova viranomainen tietää siitä. Tällöin ei esimerkiksi päästä tehokkaasti puuttumaan naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin.

Kotimaa
Grafiikka.
Yle Uutisgrafiikka

Lain mukaan kaikissa yli 30 hengen yrityksissä pitää tehdä tasa-arvosuunnitelma, mutta tällä hetkellä lain toteutumista ei voida kunnolla valvoa.

Tasa-arvovaltuutetulla ei riitä henkilöstöä seuraamaan suunnitelmien toteutumista tai niiden laatua. Valvontatyöhön on pyydetty lisäresursseja useana vuonna, mutta niitä ei ole saatu.

- Kyllä tämä saa pohtimaan sitä, onko kyseessä vain näennäislainsäädäntö, jos kuvitellaan, että pelkkä lain olemassaolo saa tilanteen muuttumaan, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen miettii.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan lisäresursseille saattaa kohta olla entistä suurempi tarve. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on kesäkuussa esittänyt lakisääteiseen tasa-arvosuunnitelmaan kuuluvan palkkakartoituksen tarkentamista.

Jos ehdotus menee läpi ja tasa-arvolaki täsmentyy, olisi tärkeää saada riittävästi resursseja ja henkilöstöä valvomaan lain toteutumista. Muuten uhkana on, että lailla on kaunis tarkoitus mutta ei tehokkaita vaikutuksia.

- Olen katsonut hieman kaihoten Ruotsin suuntaan, jossa valvontaviranomaiselle on annettu reippaasti resursseja. Siellä yli miljoonan työntekijän työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat on pystytty tarkastamaan, ja sillä on ollut todellista vaikutusta esimerkiksi naisten ja miesten välisten palkkaerojen poistamiseen, Mäkinen sanoo.

Tarkoitus tarjota neuvoja, ei tehdä mustaa listaa

Nyt tasa-arvovaltuutetun mahdollisuudet riittävät yksittäisten syrjintätapausten selvittämiseen ja satunnaisiin vierailuihin työpaikoilla. Jos työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien läpikäymiseen riittäisi henkilöstöä, suomalainen työelämä voisi muuttua tasa-arvoisemmaksi.

- Jos me tutkisimme 100 henkilöä työllistävän yrityksen tasa-arvosuunnitelmaa, saisimme sen korjattua ja saisimme yrityksessä aikaan esimerkiksi palkkausjärjestelmämuutoksia, sillä olisi moninkertaiset vaikutukset yksittäistapausten selvittämiseen verrattuna, Mäkinen kertoo.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa, että valvominen olisi hyvä asia myös työnantajien kannalta, sillä tarkoituksena olisi tarvittaessa neuvoa suunnitelman tekemisessä eikä esimerkiksi tehdä listaa huonosti toimivista yrityksistä.

Tasa-arvo voi parantaa yhtiön taloudellista tulosta

Hyvä tasa-arvosuunnitelma on tasa-arvovaltuutetun mukaan lyhyt, ytimekäs ja konkreettinen. Siinä kuvataan mikä ongelma ratkaistaan tänä vuonna, kuka ratkaisun valmistelusta vastaa ja kenelle siitä raportoidaan. Tärkeää on myös tiedottaa suunnitelmasta työntekijöille.

Tasa-arvoasioiden huomioiminen parantaa ihmisten työviihtyvyyttä ja pätevyyttä.

Sari Eklund, henkilöstöjohtaja

Ruotsalaisyritys Ikeassa tasa-arvosuunnitelmaan kiinnitetään tarkkaa huomiota. Suomessa Ikea on valittu maan parhaaksi työpaikaksi nyt kolmena vuonna peräkkäin. Tasa-arvon vaalimisella voi olla positiivinen vaikutus myös yhtiön taloudelliseen tulokseen.

- Henkilökunnan arvostaminen ja tasa-arvoasioiden huomioiminen ilman muuta parantaa ihmisten työviihtyvyyttä ja pätevyyttä. Se myös vähentää henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuvia suunnattomia kustannuksia ja vähentää sairauspoissaoloja. Se vaikuttaa myös suoraan tulokseen, Ikean henkilöstöjohtaja Sari Eklund sanoo.

Eklundin mukaan Ikeassa tasa-arvosuunnitelmaan on sitouduttu vahvasti ylintä johtoa myöten. Suunnitelmassa on huomioitu esimerkiksi joustavat työjärjestelyt ja perhevapaat sekä palkkatasa-arvon seuraaminen.