Arktisen merijään heijastavuus on pienentynyt

Arktisen merijään albedo eli heijastavuus on pienentynyt viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkimus. Arktisen merijäävyöhykkeen albedo säätelee kesäkuukausina alueen säteilytasetta ja on siksi tärkeä tekijä arktisen ilmaston kannalta.

luonto
Tutkimusalus Polarstern Pohjoisella jäämerellä lähellä pohjoisnapaa.
Tutkimusalus Polarstern Pohjoisella jäämerellä lähellä pohjoisnapaa elokuussa 2011.Mario Hoppmann / Alfred Wegener Institute

Heijastavuuden pieneneminen tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa auringon säteilyenergiasta imeytyy jäähän, mikä kiihdyttää jään sulamista.

Tutkimuksessa analysoitiin 28 vuotta (1982 - 2009) kattava aikasarja, joka oli muodostettu napa-alueen yli lentävien sääsatelliittien mittauksista.

Aineistosta paljastuneet trendit olivat selkeät: Pohjoisen jäämeren alueen, mukaan lukien avovesi ja merijää, keskimääräinen albedo on laskusuunnassa kaikkina kesäkuukausina (touko-elokuu). Tämä johtuu pääasiassa jääpeitteen kutistumisesta.

Kun analyysi rajoitettiin pelkästään jään peittämään alueeseen, nähtiin vastaavan suuruista albedon pienenemistä kesä-elokuun aikana. Tämä tarkoittaa, että myös jäljellä olevan merijääalueen keskimääräinen heijastavuus on pienentynyt tutkimusjakson aikana. Merijäävyöhykkeen albedon pienenemisnopeus elokuussa on ollut noin kolme prosenttiyksikköä vuosikymmenessä.

Tutkimuksessa arvioitiin myös sitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eniten merijääalueen albedon pienenemiseen. Tuloksissa havaittiin, että jääpeitteen konsentraation pieneneminen oli tärkein tekijä. Muita merkittäviä tekijöitä olivat ilman lämpötilojen kohoaminen ja pidentyneet sulamiskaudet. Arktisen merijääalueen pienentynyttä albedoa voidaan pitää sekä syynä että seurauksena merijäässä tapahtuviin muutoksiin.

Aikasarja tuotettiin Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSATin CM SAF-projektissa (Satellite Application Facility on Climate Monitoring), jossa Ilmatieteen laitos on partnerina vastuullaan kyseisen albedo-aikasarjan kehittäminen.