Masennusta voi hoitaa myös verkossa

Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että verkkohoito voi vähentää masennusoireita jopa tehokkaammin kuin kasvokkainen hoito.

terveys
Suru
Touko Yrttimaa / Yle

Verkkohoidot voivat olla kasvokkaista hoitoa tehokkaampia masennuksen hoidossa, ilmenee Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehtyä verkkohoito-ohjelmaa testattiin puolitoista vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa.

Vajaan neljänkymmenen hengen koeryhmästä verkkohoitoa saaneilla masennusoireet vähenivät enemmän kuin kasvokkaista hoitoa saaneilla. Verkkohoitoon sisältyi verkossa tehtäviä, joko luettavia tai kuunneltavia harjoituksia.

Tutkimusryhmän johtaja professori Raimo Lappalaisen mukaan verkkohoidolla on monenlaisia etuja. Verkkohoidot eivät ole sidottuja aikaan tai paikkaan, ne voivat tarjota kustannussäästöjä ja niitä voidaan käyttää perinteisen hoidon lisänä.

- Mikäli hoitoon pääsy on hankalaa pitkien jonojen vuoksi, verkko-ohjelma on myös oiva tapa antaa "kättä pidempää" jonotusajaksi, Lappalainen pohtii.

Jopa 20 prosenttia suomalaisista kärsii masennuksesta tai masennusoireista. Hyvän elämän kompassi -verkkohoitojakso pyritään saamaan yleiseen käyttöön vielä tänä vuonna.