L&T kokeilee saastuneiden maiden puhdistusta pajujen avulla

Hehtaarin koealueelle istutetaan reilut 14 400 istukasta. Lassila & Tikanoja toivoo saavansa kaatopaikka-alueet hyötykäyttöön kasvattamalla niillä energiapajua.

Kotimaa
Pilaantunutta maa-ainesta.
Pilaantunut maa-aines kuljetetaan Riihimäelle valtakunnalliseen jätteenkäsittelylaitokseen.YLE/tet-harjoittelija Maija Suntio

Kotkan Heinsuon kaatopaikalla kokeillaan pajun käyttöä pilaantuneiden maiden puhdistamiseen. Muun muassa ympäristöpalveluja tarjoava Lassila & Tikanoja Oy:n projektipäällikkö Satu-Maria Jauhiainen kertoo, että Heinsuolla tutkitaan pajun soveltuvuutta metalleilla ja öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maiden puhdistamiseen.

- Jo ennalta tiedetään, että pajut voivat puhdistaa maaperää. Puhdistaminen on vain hitaampaa kuin maiden vaihtaminen, Jauhiainen kertoo.

Jauhiainen kertoo, että paju kerää haitta-aineet itseensä. Kun energiapaju poltetaan, haitta-aineet jäävät tuhkaan. Tuhka voidaan puolestaan käyttää uudelleen energianpajun viljelyssä ravinteena. Jauhiainen kertoo, että tarkoituksena nyt on tutkia sitä, kuinka hyvin saastuneen maaperän pajujen tuhka kelpaa lannoitteeksi vai onko siinä liian paljon haitta-aineita.

Jauhiainen kertoo, että kokeilu on osa laajempaa Karelia Enpi -ohjelmaa, jossa pääpartnerina on Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa on lisäksi mukana muun muassa Oulun yliopisto, kaivosyhtiöitä ja Geologian tutkimuskeskus.

Jauhiainen kertoo, että L&T rooli on lähinnä olla osarahoittaja ja tarjota paikat pajujen kasvattamiseen.

Paju korjataan energiaksi

Kokeilussa selvitetään myös kuinka hyvin energiapajun kasvattaminen onnistuu erilaisilla teollisuuden sivutuotteina syntyvillä maa-ainespohjilla.

- Esimerkiksi seulotun rakennusjätteen seula-alitteessa on paljon mineraaleja, joita paju tarvitsee kasvuun, Jauhiainen kertoo.

Jätteiden käsittelyalueen pohjoisreunalla sijaitsevalle hehtaarin koealueelle istutetaan reilut 14 400 pajun istukasta kuudelle eri lohkolle. Pilaantuneiden maiden puhdistamisen ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisen lisäksi kokeilussa tavoitellaan kaatopaikka-alueiden hyötykäyttöä bioenergian tuotannossa.

Energiapajut suunnitellaan korjattavan kolmen vuoden välein. Pajut toimitetaan energiahyötykäyttöön L&T Biowatti Oy:lle.

Heinsuolla rakennetaan parhaillaan kasvualustoja pajuille. Jauhiaisen mukaan pajuistukkaat laitetaan maahan joko syksyllä tai keväällä heti kun lumet sulavat.