Valtiovarainministeriö julkaisi näkemyksiä rakenneuudistuksista jo keväällä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) kertoi eilen antaneensa valtiovarainministeriön virkamiehille tehtäväksi laatia suunnitelmia rakenteellisten uudistusten toteuttamiseksi. Listalle nousee todennäköisesti ainakin joitakin ministeriön toukokuussa julkistamassa muistiossa hahmottelemista uudistuksista.

Budjetti 2014

Suunnitelmien uusista rakenneuudistuksista pitäisi valmistua hallituksen elokuun lopulla pidettävään budjettiriiheen.

Toukokuun lopussa julkistettu valtiovarainministeriön Talouspolitiikan strategia 2013 -muistio listaa useita rakenteellisia uudistuksia, joilla olisi myönteisiä vaikutuksia julkiseen talouteen.

Listalla on muun muassa muutoksia työttömyysturvaan, kotihoidontukeen, asumisen tukiin ja opintotukijärjestelmään. Tarkemmin asiakirjassa tarkastellaan ympäristölle haitallisten valtiontukien vähentämistä ja yhteen arvonlisäkantaan siirtymistä.

Ensimmäisenä listalta tipahtanee arvonlisäverokantojen yhtenäistäminen. Urpilaisen mukaan valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen ei ole tulossa veromuutoksia, joista ei ole sovittu hallituksen kevään kehysriihessä.

Ympäristölle haitallisia tukia valtio maksaa valtiovarainministeriön laskelmien mukaan yli neljä miljardia euroa vuodessa. Mahdollisesti ympäristölle haitallisiksi tuiksi luokitellaan myös asuntolainojen korkovähennykset, joihin kuluu 540 miljoonaa euroa.

Eniten ympäristölle haitallisia tukia menee liikennesektorille, jolle erilaisia tukia maksetaan lähes kaksi miljardia. Toiseksi eniten haitallisia tukia menee maatalouteen, 1,1 miljardia. Energiasektorille ympäristölle haitallisia tukia menee yli 800 miljoonaa euroa ja yritystukiin yli 130 miljoonaa.

Työttömyysturva, perhevapaat ja opintotuki tarkastelun kohteina

Osana julkisen talouden tervehdyttämistä muistiossa tarkastellaan työllistymisen tekemistä houkuttelevammaksi.

Ministeriö nostaa keskusteluun pitkäkestoisen työttömyysturvan työnhaun kannustavuutta heikentävät vaikutukset. Yhtenä kannustimena työllistymiseen esitetään työttömyysturvan tekemistä vastikkeelliseksi. Muutosta kaivattaisiin myös siihen, että sosiaaliturva ja asumistuet pienenevät tulojen kasvaessa. Nykykäytäntö heikentää haluja työllistyä.

Erityisesti naisten työuriin tulee muistion mukaan merkittäviä katkoksia pitkien perhevapaiden ja kotihoidon tukien vuoksi. Muistiossa kuitenkin todetaan, että kotihoidontuen ja perhevapaiden karsimisen vaikutukset jäisivät pieniksi muun muassa kohoavien päivähoitokustannusten vuoksi.

Valtiovarainministeriön mukaan nuorten työllistymistä voisi edistää opiskeluaikoja lyhentämällä. Keinoksi esitetään opintotukijärjestelmän muuttamista niin, että opintojen pitkittymisestä aiheutuisi opidkelijalle ylimääräisiä kustannuksia. Myös rahoitusjärjestelyillä voitaisiin kannustaa oppilaitoksia vauhdittamaan valmistumista.