1. yle.fi
 2. Uutiset
 3. Budjetti 2014

Katso, mitä kevään kehysriihessä luvattiin

Hallitus lyö päätökset lukkoon elokuun budjettiriihessä

Budjetti 2014

Kevään kehysriihen päätökset ovat parhaillaan hallituksen syynissä, kun se lyö valtion budjetin ensi vuoden numeroita lukkoon budjettiriihessään. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) lupasi iltapäivän tiedotustilaisuudessaan, että ensi vuoden budjetti pohjautuu pitkälti kevään kehysriihen linjanvetoihin.

Alla lista maaliskuun kehysriihen tärkeimmistä linjauksista. Niitä voi verrata budjettiesitykseen, joka julistetaan huomenna torstaina.

Hallitus sopi 21.3.2013 valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017:

 • Päätetyillä toimilla velkasuhteen kasvu taittuu vaalikauden loppupuolella. Nettosopeutuksen määrä on noin 600 miljoonaa euroa vuoden 2015 tasolla. Vain pienituloisten työssäkäyviern verotus kevenee.
 • Alkoholin, tupakan, makeisten ja virvoitusjuomien verotusta korotetaan. Myös sähkövero kiristyy. Arvonlisäverotukseen hallitus ei tee muutoksia.
 • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 400 euroa 2 400 euroon
 • Asuntolainan korkovähennysoikeutta leikataan viisi prosenttiyksikköä 70 prosenttiin.

YRITYS:

 • Verovapaat osingot poistuvat. Yrityksistä ulos otettavien osinkojen sekä pääomatulojen verotusta kiristetään ja yritysten verotukia poistetaan.
 • Hallitus alentaa yritysten yhteisöverokantaa 4,5 prosenttiyksikköä 20 prosenttiin. Se on enemmän kuin odotettiin ja laskee alle Ruotsin tason. Yritysveron lasku maksaa valtiolle lähes 800 miljoonaa euroa.
 • Rikkidirektiiviin sopeutumista helpotetaan runsaan 100 miljoonan euron panostuksella LNG-infrastruktuuriin.
 • Alueellista kuljetustukea jatketaan.
 • Teollisuuden vero- ja kustannustaakkaa vähennetään windfall-veron helpotuksella.
 • Tekesille myönnetään valtuudet käyttää kehyskaudella vuosittain enintään 20 miljoonaa euroa siemenvaiheen yrityksiin tehtäviin pääomasijoituksiin.
 • Otetaan käyttöön julkinen verovelkarekisteri vuonna 2014.

TYÖLLISYYS:

 • Nuorten yhteiskuntatakuuta vahvistetaan lisäpanostuksella nuorten oppisopimuskoulutukseen. Opintotuki sidotaan indeksiin 1.8.2014. Opintotuki jatkaa nykyisenkaltaisena, lainapakkoa ei tule.
 • Alle kolmen vuoden työhistorialla ansiopäivärahakauden enimmäiskesto lyhenee 400 päivään.

KUNNAT:

 • Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien on tehtävä lainmukaiset selvitykset ja päätökset 1.7.2014 mennessä.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Nykyiset sairaanhoitopiirit puretaan 2017 mennessä.

MUUT:

 • Siirretään 100 miljoonaa euroa vuodessa liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon vuodesta 2016 alkaen. Hallitus turvaa käynnissä olevien liikennehankkeiden tehokkaan läpiviemisen.
 • Lastensairaalan perustamiskustannuksiin myönnetään 40 miljoonaa euroa.
Lue seuraavaksi