Yrityssaneerausten määrä kasvoi roimasti alkuvuonna

Yristyssaneerausten lisäksi myös konkurssit lisääntyivät hieman vuoden alkupuoliskolla. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä on puolestaan hieman laskenut

Kotimaa

Yrityssaneerausten määrä on kasvanut voimakkaasti tämän vuoden alkupuolella, kun lukuja verrataan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen mukaan tammi-kesäkuussa 295 yritystä hakeutui saneeraukseen, mikä on 19,4 prosenttia ennemmän kuin viime vuonna samana aikana.

Eniten yrityssaneeraukset lisääntyivät kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla, jossa pantiin vireille 40 yrityssaneerausta. Viime vuoden tammi-kesäkuussa vastaavia tapauksia oli 26.

Saneerausten määrä kasvoi myös teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, majoituksen ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Maa-, metsä- ja kalatalouden sekä rakentamisen päätoimialoilla saneerausten määrä väheni.

Yrityssaneerausten lisäksi konkurssien määrä kasvoi alkuvuonna verrattuna edellisvuoteen. Kesäkuun loppuun mennessä 1 628 konkurssia oli pantu vireille, mikä on 3,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt vähenivät

Yrityssaneerausten määrän kasvaessa yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä on laskenut hieman edellisvuodesta. Tammi-klesäkuussa käräjäoikeuden saivat 1 949 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Velkajärjestelyhakemuksista 7 prosenttia oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia ja vajaa yksi prosentti kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia. Loput olivat yksittäisten henkilöiden hakemuksia.

Korjaus 8.8. klo 13.20: Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla oli viime vuoden tammi-kesäkuussa 26 yrityssaneerausta, ei 14, kuten jutussa aiemmin väitettiin.