VTT:n johdolla kehitetty uusi tekniikka hiilidioksidin talteenottoon

Laajamittainen käyttöönotto edellyttää kuitenkin poliittisia päätöksiä ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Sillä aikaa tekniikkaa kehitetään edelleen.

Kotimaa

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n johtamassa EU-projektissa on kehitetty uusi tekniikka, joka mahdollistaa voimalaitosten hiilidioksipäästöjen keräämisen talteen edullisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

Kehitetty tekniikka perustuu kiertoleijupolton ja happipolton yhdistämiseen. Johtavan tutkijan Antti Tourusen mukaan tekniikan etuja ovat mahdollisuus käyttää monia eri polttoaineita ja taloudellinen kilpailukyky.

- Leijupolttotekniikan vahvuus on, että siinä voidaan polttaa hyvin monentyyppistä polttoainetta hiilestä biomassaan, ja happipolttokonsepti on kilpailukykyinen sekä yksinkertainen muihin hiilidioksidin talteenottotekniikoihin verrattuna.

VTT:n mukaan energian kallistumisen ja hyvälaatuisten polttoainevarantojen ehtymisen takia on kannattavaa siirtyä huonompilaatuisten polttoaineiden käyttöön.

VTT kuitenkin huomauttaa, että uuden tekniikan ottaminen käyttöön laajamittaisesti vaatii vielä hiilidioksidipäästöihin liittyviä sitovia poliittisia päätöksiä ja lainsäädännöllisiä muutoksia, erityisesti sellaisia, jotka koskevat hiilioksidin varastointia ja loppusijoitusta. Talteenottoa on hidastanut myös nykyisten menetelmien kalleus.

- Näyttää, että tekniikan käyttöönotto siirtyy ainakin muutamia vuosia eteenpäin.

Käynnissä on nyt jatkohanke, jossa yritetään kehittää tekniikkaa edelleen.

Testi Espanjassa

Tourunen kertoo, että tekniikkaa kehitettiin Suomessa ja esikokeita tehtiin Jyväskylässä. Uusi tekniikka todettiin toimivaksi Espanjassa demonstraatiolaitoksessa, joka on suurin toiminnassa oleva kiertoleijuhappipolttolaitos.

Tourusen mukaan vastaavaa on tehty myös Saksassa, mutta eri polttotekniikalla. Suomalaisille erityisen tuttu on leijupolttotekniikka, ja sen kehittäminen onkin keskittynyt Suomeen.

- Siinä mielessä asia on merkittävä, että nyt myös leijupolttotekniikkaan on kehitetty hiilidioksidin talteenotto.

Tourunen kertoo, että hankkeessa kehitettiin myös kaupallisen kokoluokan konsepti 300 megawatin laitokselle Espanjassa.

- Nyt odotetaan, lähteekö Espanja investoimaan laitoksen toteuttamiseen. Päätöstä toivotaan tämän vuoden lopussa.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan hiilidioksidin talteenotto voimalaitoksista on välttämätöntä, jos kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet halutaan saavuttaa.