Israel – tuleva öljyjätti?

Israelin suurimman satamakaupungin Ashdodin edustalta olevalta lautalta on tehty viime joulukuusta lähtien porauksia öljyn toivossa. Onnistumisella olisi merkittävä vaikutus Israelin talouteen ja politiikkaan.

Ulkomaat
Vene laskevan, punaisen auringon edessä Välimerellä.
Oliver Weiken / EPA

Eräs öljy-yhtiö uskoo löytävänsä öljyä Israelin merenpohjasta jopa niin paljon, että se riittäisi kattamaan maan tarpeet 15 vuodeksi. Yksi maailman johtavimmista öljy- ja kaasualan asiantuntijoista Fadel Gheit, arvostetun newyorkilaisen Oppenheimer & Co. -yhtiön toimitusjohtaja, arvioi Yle Radio Suomen Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa asiaa näin:

- Luonnollisestikin mahdollinen löytö vähentäisi Israelin riippuvuutta öljyntuonnista. Öljybisnes on tuottoisaa, tynnyristä maksetaan sata dollaria, joten Israelin kaltaiselle pienelle maalle uutiset suurista öljylöydöistä ovat erittäin hyviä.

Gheitin mukaan arviot öljyn määristä voivat olla mitä vain - aina pienistä 50 miljoonan tynnyrin löydöistä jättimäisiin, jopa miljardin tynnyrin öljykenttiin.

Mutta Israelilla on muunkinlaista öljyä. Elokuussa 2009 israelilainen geologi Yuval Bartov löysi Jerusalemin lounaispuolella tehdyissä tutkimuksissa maan sedimenttikerroksessa olevista liuskekivistä öljyä. Löytö kuitenkin eroaa perinteisestä öljystä, koska se ei olenestemäisessä muodossa, vaan se pitää tiristää ulos kiviaineksesta.

Loppujen lopuksi öljystä hyötyvät kaikki, se tekee hyvää koko alueen taloudelle.

Bartovin kerogeenilöytö ei rajoitu vain Israelin alueelle. Kerogeenia on myös palestiinalaisten itsehallintoalueella Länsirannalla. Fadel Gheitin mukaan asia on hyvin vaikea, koska alueen toimijat sijaitsevat erittäin lähellä toisiaan.

- Jos öljyä löytyy, niin esiintymät voivat ulottua Libanonin, Israelin ja Gazan alueille. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa mitään rajalinjojen vetämisestä. Loppujen lopuksi öljystä hyötyvät kaikki, se tekee hyvää koko alueen taloudelle.

Kaasua!

Öljyn löytämisen toivossa voi aina osua kaasuesiintymään, ja kaasua Israelilla piisaa jo ennestään ­­- vuonna 2009 Haifan edustalta löydettiin Tamarin kaasukenttä. Vuotta myöhemmin löytyi toinen, kaksi kertaa suurempi kaasukenttä Leviathan.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkijan Paavo Sunin mukaan tällaisten luonnonvarojen löytyminen on Israelille hyvin merkittävä asia.

- Tämä on todella dramaattinen muutos Israelin näkökulmasta. Maa on juuri päättänyt myydä osan kaasustaan ulkomaille ja sitä kautta Israel sitten saavuttaa sekä tuloja, että energiaomavaraisuutta.

Sunin mukaan hightech-osaaminen on Israelissa aika korkealla.

Paavo Suni
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkija Paavo Suni.Yle

- He ovat kehitelleet omia ratkaisujaan, mutta ne ovat silti kovin vaiheessa. Nähtäväksi jää, kuinka siinä sitten lopulta onnistutaan. Ennen pitkää onnistutaan, mutta pikemminkin siihen menee 10–20 vuotta kuin muutama vuosi.

Israelin kaasulöydöllä tai -löydöillä ei Sunin mukaan ole kovin suurta kokonaismerkitystä maailmantaloudelle määrien suhteen.

Ennen pitkää onnistutaan, mutta pikemminkin siihen menee 10–20 vuotta kuin muutama vuosi.

- Mutta kyllä tällaisella suhteellisen suurella muutoksella on isoja vaikutuksia vaikkapa meidänkin ympäristöön siinä mielessä, että Venäjän kaasu on jopa pari kertaa kalliimpaa verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Jos tarjonta Israelista, Kyproksesta ja mahdollisesti muualtakin lisääntyy, niin se kyllä sitten painaa hintoja alaspäin.

Venäjän monopoli Euroopassa murtuu?

Venäjä on jo alkanut joustaa maakaasuhinnoissa. Sunin mukaan Venäjä on pakon edessä.

- Maailmantaloudessa on käynnissä valtava myllerrys siinä mielessä, että nämä epäkonventionaaliset luonnonvarat ovat kasvaneet joka puolella. Jenkithän tässä on esimerkkinä numero yksi hurjasta noususta öljyntarjonnassa. Samaa on tulossa joka puolelta, joten kyllä se kaasun hinta varmaan suhteellisesti ainakin laskee.

Israelin mahdollisella vauraudella voisi Etlan tutkijan mukaan olla vaikutuksia esimerkiksi Venäjä - Yhdysvallat-suhteisiin.

- Ongelmia voi tulla sitä kautta, jos Venäjän öljystä ja energiasta tulee kilpailukykyisempää. Venäjän talous on niin riippuvainen siitä energiasta vielä pitkään, että se heikentää Venäjän asemia neuvottelupöydässä. Ja ne asemat ovat jo nyt hyvin epätasaiset.

Suni toivoo, että vaikutukset Lähi-idän politiikkaan olisivat positiivisia.

Venäjän talous on niin riippuvainen siitä energiasta vielä pitkään, että se heikentää Venäjän asemia neuvottelupöydässä.

- Jordania, Libanon ja palestiinalaisalue voisivat saada Israelista kaasua kohtuuhintaan, mikä auttaisi niitä kehittämään ja pitämään yllä taloutta. Liuskekaasujen ja -öljyjen tuottaminen vaatii kovaa tietotaitoa ja sitä ei Israelin ympäristövaltioissa kyllä kovin paljon ole.

Näin ollen Israelilla olisi loistava mahdollisuus kehittää naapurisuhteita jonkinlaisella energiayhteistyöllä.

- Luonnollisesti, kun riippuvuus lisääntyy, niin se saattaa sitten helpottaa oloja muutenkin, Suni toteaa.

Vaikutukset ympäristöön?

Entä miten tämä kaikki vaikuttaa maailman tasapainoon, kun vaakakupeissa ovat raha ja ympäristö?

- Siinä on aikamoiset ongelmat, jotka kyllä tiedostetaan. Kun tuotetaan yksi yksikkö epäkonventionaalista kaasua, niin siihen tarvitaan 0,3 yksikköä energiaa, jolloin se tuottaa aika paljon enemmän hiilidioksidia kuin esimerkiksi tavallinen kaasu, sanoo Etlan tutkija Paavo Suni.

Juuri tämä huolettaa ympäristöjärjestöjä. Maapallon keskilämpötilan nousua pyritään hidastamaan kasvihuonekaasujen päästöjä leikkaamalla ja tätä kautta rajoittaa lämpötilan nousu kahteen asteeseen.

­- Jos ilmastopolitiikka tiukkenee seuraavan 30 vuoden aikana sille tasolle, mitä se kaksi astetta voisi vaatia, niin silloin öljyn kysynnän täytyy vähetä. Ja se tarkoittaa myös hinnan laskua. Tämähän on kääntäen yksi erittäin hieno puoli tiukemmassa ilmastopolitiikassa: isoja säästöjä tulee sen kautta, että öljyn hinta – yksi maailmantalouden tärkeimmistä hinnoista – putoaa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin globaalin turvallisuusohjelman tutkija Antto Vihma.

Israelissa on vitsailtu, että Mooses johdatti kansan maahan, jossa ei ole pisaraakaan öljyä. Nyt kun sitä sitten maaperässä olisi, niin sitä ei mahdollisesti kannatakaan käyttää. Eikö tämä ole melkoisen lannistavaa?

En ole kuullu mistään maasta, joka vie öljyliuskeeseen varastoitunutta öljyä jonnekin.

- Jotkut ovat hehkuttaneet aivan yli kaiken suhteellisuuden, että tässä puhutaan Israelin kohdalla jostain Saudi-Arabian kokoisista varannoista ja niin poispäin unohtaen täysin, että kyseessä kuitenkin on öljyliuske, toteaa tutkija Antto Vihma.

- En ole kuullu mistään maasta, joka vie öljyliuskeeseen varastoitunutta öljyä jonnekin. Kyllä tässä ollaan vielä spekulaatioasteella sen suhteen, että saadaanko ne resurssit käyttöön.

Monet hyödyt

Israelin kaasu- ja öljylöydöt tekisivät maasta rikkaan ja omavaraisen energian suhteen. Mutta myös maan sotilaallinen turva lisääntyisi.

- Virossakin tämä palavan kiven hyödyntäminenhän oli sota-ajan innovaatio ja nythän se tuottaa leijonanosan maan energiasta. Tällainen sotaa usein käyvä maa kuin Israel, pystyy varmastikin tällaisella öljyliuskeella parantamaan omaa energiaturvallisuuttaan - jos ne nyt ovat vähäänkään niin lupaavat. Viro on tiristänyt kivestä öljyä jo 70 vuotta. Teknisesti se on siis täysin mahdollista, eli se ei ole mitään scifiä.

- Mutta onko tämä taloudellisesti kannattavaa nimenomaan vientitarkoituksiin, niin on vielä aivan täysin epävarmaa, Vihma toteaa.

Tulevaisuudessa kenties sodan uhka Lähi-idässä pienenisi, kun luonnollisesti syntynyttä energiatuotantoverkkoa halutaan suojella ja turvata yli valtiorajojen.

Myös Libanonista kantautuu tarinaa, että maa harkitsee kaasunvientihommiin ryhtymistä. Mutta se on toinen juttu se.

Kuuntele lähetys tästä.