Tuloveroprosentin korotus monelle Kymenlaakson kunnalle vasta viimeinen oljenkorsi

Moni kunta yrittää välttää tuloveroprosentin korottamisen ja mieluummin esimerkiksi karsii menoista. Ensi vuonna kunnallisveroon on koko maassa syntymässä yhden prosenttiyksikön korotuspaine, arvioi veroasiantuntija.

talous
Seteleitä kukkarossa.
Yle

Monissa Kymenlaakson kunnissa on painetta korottaa tuloveroprosenttia. Silti moni kunta valitsee mieluummin muut säästökeinot kuin tuloveroprosentin korottamisen.

Esimerkiksi Miehikkälässä paineet tuloveroprosentin korottamiseen ovat kovat, mutta kunnanjohtaja Antti Jämsénin mukaan tarkoituksena on käydä läpi myös muita vaihtoehtoja lisätulojen saamiseksi.

Miehikkälän tavoin myös Virolahdella aiotaan pitäytyä nykyisessä tuloveroprosentissa. Talouspäällikkö Olli Vilénin mukaan korotuspaine kuitenkin kasvaa tulevina vuosina.

- Verotulot eivät tässä taloudellisessa tilanteessa juurikaan kasva. Virolahden toivo on kasvavassa Vaalimaan alueessa. Sitä myöten saamme alueelle uusia työpaikkoja, toteaa Vilén.

Haminassa on sen sijaan pohdittu tuloveroprosentin nostamista nykyisestä 20,5:stä 21:een. Muiden verojen, kuten kiinteistöveron nostosta ei ole vielä kaupungissa keskusteltu.

Pyhtään kunta yrittää selvitä tämän vuoden ilman tuloveroprosentin nostoa.

- Mutta sitä ei vielä tiedä, mitä valtion budjettiriihi tuo tullessaan ja onko sillä vaikutuksia asiaan, toteaa Pyhtään hallintojohtaja Matti Rupponen.

Kouvolan tilanne kimurantein

Kotkassa veroprosentin korottamisesta ei niin ikään ole vielä keskusteltu. Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaan (kok.) mukaan kaupungin heikkoa taloustilannetta pyritään parantamaan muulla tavoin.

- Henkilöstö- ja palvelusäästöjä on tehtävä. Ei juustohöyläten, vaan rakenteisiin puuttuen, toteaa Elomaa.

Iitti pyrkii myös selviämään ilman veronkorotusta.

- Olemme korottaneet tuloveroa kahtena edellisenä vuonna. Tälle vuodelle 0, 75 prosenttiyksikköä ja edelliselle 0,50, toteaa Iitin hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola.

Kantolan mukaan kunta suunnittelee rakenteellisia muutoksia ja toteaa, etteivät reaaliset menot saisi enää kasvaa.

- Mieluummin karsitaan menoista, kun lähdetään korottamaan veroprosenttia.

Kymenlaakson kunnista Kouvolan tilanne lienee kimurantein. Siellä kaupungin henkilöstön lomautukset sanelevat tällä hetkellä talouden suuntaviivat. Talousjohtaja Tuukka Forsellin mukaan talousarvion laatiminen ei tule olemaan helppoa.

- Ensin kuitenkin katsotaan, millä tavalla lomautukset vaikuttavat kokonaisuuteen eli kuinka paljon niistä saadaan säästöjä, Forsell toteaa.

Ensi vuonna talous tiukkenee kaikissa kunnissa

Kuntaliiton veroasiantuntija Jukka Hakolan mukaan verotulot ovat Suomen kunnissa kehittyneet viime aikoina hyvin, ottaen huomioon taloudellisen tilanteen. Kokonaistilanne on kuitenkin heikko.

- Koko verorahoitus, johon luetaan mukaan myös valtionosuudet, eivät kasva niin nopeasti kuin kuntien menot. Tämän vuoksi kuntien talous on alijäämäinen sekä tänä että ensi vuonna. Ensi vuoden alijäämäksi on ennustettu vajaata miljardia, kertoo Hakola.

Hakolan mukaan miljardin euron alijäämä tarkoittaa kunnille noin yhden prosenttiyksikön korotuspainetta tuloveroprosenttiin. Tämä tietää vaikeita ratkaisuja monissa kunnissa.

- Sitten täytyy löytää jonkinlainen ratkaisu siihen, mikä on veronkorotuksen ja mikä taas säästöjen määrä sellaisessa tilanteessa.

Hakola arvioi, että jonkinlaisiin säästötoimiin joudutaan kaikissa Suomen kunnissa ensi vuonna.