Säästöpankkien talletussuoja muuttuu yhteistyön tiivistyessä

Nykyään jokaisesta säästöpankista on voinut saada 100 000 euron talletussuojan. Vastaisuudessa säästöpankkiryhmän pankkeja kohdellaan kuten osuuspankkeja. Niillä on vain yksi yhteinen talletussuoja ja ne myös vastaavat toistensa sitoumuksista.

talous
Säästöpankki
Yle

Säästöpankkiryhmä ilmoitti perjantaina tiivistävänsä yhteistyötään. Yhteistyön yksityiskohdista annetaan tarkempia tietoja neuvottelujen edetessä. Ryhmä vertaa kuitenkin uudistusta siihen, että säästöpankeista muodostetaan osuuspankkiryhmää vastaava kokonaisuus.

Säästöpankit ovat tähän mennessä olleet omia, erillisiä pankkejaan, joilla toki on ollut tiivistä yhteistyötä. Ne eivät ole vastanneet toistensa sitoumuksista kuin osittain yhteisen vakuusrahastonsa kautta. Lisäksi jokaisella säästöpankilla on ollut oma talletussuoja 100 000 euroon asti.

Vastaisuudessa säästäjät eivät voi talletussuoja mielessään hajauttaa esimerkiksi 500 000 euron säästöjä viiteen eri säästöpankkiin 100 000 euroa kuhunkin. Talletussuoja tulee olemaan vain 100 000 euroa koko pankkiryhmää koskien, kertoo Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti. Vastaava käytäntö on voimassa osuuspankkiryhmässä.

- Tiedän, että tämä on merkityksellistä ainakin osalle asiakkaista. Mekin saimme talouskriisin alettua 2007 ja 2008 kymmeniä uusia asiakkaita, joille merkittävä syy tulla myös meidän asiakkaaksemme oli se, että talletukset hajauttamalla saa laajemman talletussuojan, Alarautalahti kertoo.

Yhteistyö ei aina ole ollut voimaa

Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti kertoo, että yhteistyön tiivistämisestä on kerrottu jo suomalaisten säästöpankkien isännille eli korkeinta valtaa säästöpankeissa käyttäville asiakkaiden edustajille. Varsinaisia omistajia säästöpankeilla ei eräitä säätiö-omisteisia pankkeja lukuunottamatta ole, ja niitä koskee oma säästöpankki-lainsäädäntö.

Eräs henkinen este säästöpankkien yhteistyön tiivistämiselle voi olla se, että nykyiset säästöpankit ovat elossa, koska ne eivät 90-luvulla lähteneet mukaan fuusiossa syntyneeseen Suomen Säästöpankkiin, joka kaatui lamassa. Itsenäisyytensä säilyttäneet pienet säästöpankit pystyivät nousemaan laman jälkeen uuteen kukoistukseen.

Ymmärrämme, millaisia pelkoja tämä yhteistyön tiivistäminen saattaa herättää.

Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti

- Olemme tästä historiasta perin tietoisia ja ymmärrämme, millaisia pelkoja tämä yhteistyön tiivistäminen saattaa herättää. Jatkamme kuitenkin edelleen säästöpankkien perinteisellä linjalla ja jokainen säästöpankki järjestää itse liiketoimintansa. Tässä ei siis ole kyse fuusiosta, Alarautalahti sanoo.

Taustalla tiukentuva pankkisäätely

Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti kertoo, että yhdistymisen taustalla on pankkisäätelyn voimistuminen. Hän pitää valitettavana, että säätely ei ota huomioon pienten pankkien erityispiirteitä.

Toisaalta säästöpankit odottavat esimerkiksi rahoituskustannustensa pienenevän yhteistyön tiivistymisen ansiosta. Euroopan tukkumarkkinoilta saa rahaa halvemmalla, kun pankkiryhmä on vahvempi.

Yhteistyön lisääminen on lopulta kiinni isännistä.

Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti

- Yhteistyön lisääminen on lopulta kiinni isännistä - lähtevätkö he mukaan vai eivät. Lisäksi vielä ei ole aivan varmaa, että kaikki säästöpankit pääsevät mukaan yhteistyöhön. Käymme läpi jokaisen pankin ja mukaan tulevien pankkien on oltava terveitä. Tavoitteena on, että kaikki ovat mukana, Alarautalahti sanoo.

Suomessa on nykyään 31 säästöpankkia.