Tuomariliiton puheenjohtaja: Helsingin tapaus syö luottamusta oikeuslaitokseen

Tuomariliiton puheenjohtaja Aki Rasilainen sanoo, että Helsingin hovioikeudessa ilmi tullut tuomareiden epäasiallinen käytös vaarantaa kansalaisten luottamuksen oikeuslaitokseen. Rasilaisen mukaan tuomareiden julkisuuteen tullut käytös sotii selvästi viime vuonna voimaan tulleita tuomareiden eettisiä ohjeita vastaan.

Kotimaa
Lakikirjat ja nuija.
Jussi Nukari / Lehtikuva

Suomen tuomareiden liitto hyväksyi vuonna 2012 eettiset ohjeet tuomareille. Ohjeiden mukaan tuomarin pitää mm. suhtautua "työyhteisön jäseniin arvostavasti ja kohteliaasti tavalla, joka ei vahingoita tuomioistuimen arvoa" eikä "suhtaudu kehenkään oikeutta hakevaan väheksyvästi tai ylimielisesti".

Tuomariliiton puheenjohtajan Aki Rasilaisen mukaan Helsingin hovioikeudessa ilmi tulleessa tapauksessa näin ei ole toimittu.

- Tämä ikävä tieto on yllättänyt tuomarikunnan. Nämä uutisoidut ilmiöt sopivat hyvin huonosti yhteen tuomarien eettisten periaatteiden kanssa, Rasilainen sanoo Yle Uutisille.

Rasilainen pitää eettisiä ohjeita itsessään hyvinä eikä näe tarvetta niiden muuttamiseen. Hänen mukaansa ilmitulleet väärinkäytökset ovat hyvin harmillisia, koska ne ovat omiaan heikentämään luottamusta oikeuslaitokseen.

- Kun kansalaisten luottamusta erilasiiin instituutioihin on mitattu, niin poliisit ja tuomioistuimet olleet aika korkealla. Vahinko on aika iso, jos säröjä tähän luottamukseen tulee.

Suomessa tuomareiden toimintaa valvovat jo nyt oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, joille kansalaiset voivat tehdä kanteluita. Rasilaisen mukaan Suomessa harkittiin noin viisi vuotta sitten kurinpitolautakunnan perustamista, mutta asiaa ei kuitenkaan lähdetty viemään lakiin. Sen sijaan tuomioistuinten päälliköille tuli oikeus antaa tuomarille varoitus rangaistustoimenpiteenä. Tämä käytäntö koskee myös Helsingin hovioikeutta. Sitä, tullaanko Helsingissä näin tekemään, Rasilainen ei halunnut arvioida.

Rasilainen pitää Helsingin hovioikeuden ongelmia yksittäistapauksina eikä usko, että samanlaisia ongelmia olisi laajalti eri tuomioistuimissa.

- Meillä on semmoinen käsitys, että tämmöistä ilmiötä ei ole mitenkään laajasti. Tämä on poikkeuksellista ja täytyy koskea joitain yksittäistapauksia, Rasilainen sanoo.