Hovioikeuden presidentti: Tuomareiden käytöksestä sisäinen keskustelu

Oikeuskanslerinvirasto on pyytänyt Helsingin hovioikeudelta selvitystä tuomareiden asiattomasta käytöksestä.

Kotimaa

Helsingin hovioikeuden presidentin Mikko Könkkölän mukaan hovioikeuden sisäinen selvitys, jossa ilmeni joidenkin tuomareiden käyttävän epäsopivaa ja alentavaa kieltä esimerkiksi istuntojen tauoilla ja päätösneuvotteluissa, on tuomioistuimen oma asia.

- Tämä oli sisäinen selvitys ja se on myös tarkoitus käsitellä sisäisesti. Näin piti tehdä jo ennen kuin selvitys valmistui ja riippumatta mediajulkisuudesta, Könkkölä sanoo.

Könkkölän mukaan Helsingin hovioikeudessa pidetään lähipäivinä sisäinen keskustelu raportin tuloksista.

- Jossain mielessä nämä ovat myös rutiininomaisia asioita. Työyhteisölle kuuluu työilmapiirin selvittäminen ja tämä on yksi sisäinen selvitys muiden joukossa, Könkkölä toteaa.

Könkkölä määräsi kaksi hovioikeudenneuvosta tekemään keväällä selvityksen, sillä aiemman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvityksen vastaukset antoivat aihetta jatkotutkimuksiin.

Hänen mukaansa asiaton käytös ei ole ollut "kovin laajaa". Könkkölä myös vakuuttaa, että asiattomuudet eivät ole vaikuttaneet hovioikeuden päätöksentekoon.

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut kantelun koskien Helsingin hovioikeuden tuomareiden epäsopivaa käytöstä. Myös oikeuskanslerinvirasto on pyytänyt selvitystä Helsingin hovioikeudelta asiaan liittyen.