1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Skitsofrenian ja nikotiiniriippuvuuden taustalla samantyyppinen mekanismi

Geenilöydös saattaa liittyä siihen, miksi skitsofreniaa sairastavista valtaosa tupakoi.

Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on osoitettu, että aiemmin skitsofreniaan liitetty keskushermoston signaalinvälitysketju liittyy myös tupakoitsijan nikotiiniriippuvuuteen.

Nikotiinin vaikutukset välittyvät samojen keskushermostossa sijaitsevien reseptoreiden välityksellä kuin asetyylikoliini-nimisen aivojen normaalin signaalinvälitysaineen.

Skitsofreniapotilaista valtaosa tupakoi, ja jopa 75 prosenttia heistä on nikotiiniriippuvaisia. Monet skitsofreniapotilaiden oireista, muun muassa näkö- ja kuuloharhat, viittaavat häiriöihin keskushermoston signaalinvälitysjärjestelmissä.

Nikotiinin on osoitettu väliaikaisesti korjaavan skitsofreniapotilailla havaittavia äänisignaalien käsittelyhäiriöitä ja tupakoinnin onkin ajateltu olevan tiedostamaton itselääkintämenetelmä.

Perhe-, kaksos- ja adoptiotutkimuksissa on osoitettu, että niin skitsofrenian kuin nikotiiniriippuvuudenkin taustalla on vahva geneettinen komponentti, ja näiden yleistä yhtäaikaista ilmenemistä on selitetty itselääkintähypoteesin lisäksi myös yhteisillä altistavilla geeneillä.

Yliopistotutkija, dosentti Anu Loukola on yhdessä akatemiaprofessori Jaakko Kaprion tutkimusryhmän kanssa havainnut, että ERBB4 -nimisessä geenissä esiintyvä yleinen vaihtelu lisää alttiutta nikotiiniriippuvuudelle noin 40 prosenttia.

Tutkimus julkaistiin kesäkuussa 2013 psykiatrian alan arvostetuimmassa tieteellisessä lehdessä, Molecular Psychiatry’ssä (Online Early Edition).