Kemijoki Oy suojelee Vuotos-soita

Kemijoki Oy on sopinut Lapin ELY-keskuksen kanssa yhtiön omistamien soiden suojelemisesta Kemihaarassa Natura 2000 -alueella. ELY-keskus on perustanut Pelkosenniemen Kemihaaraan soiden luonnonsuojelualueen 7 737 hehtaarin alalle. Kemihaaran Natura 2000 -alue on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään ensi vuonna.

luonto
Vuotosjoki on Kemijoen sivuhaara
Vuotosjoki kesällä 2008.Esko Puikko Yle

Lapin ELY-keskus on perustanut Kemihaaran soiden luonnonsuojelualueen Kemijoki Oy:n omistamalle alueelle. 7 737 hehtaarin suuruinen alue jää Kemijoki Oy:n omistukseen, mutta alueelle tulee käyttörajoituksia.

Merkittävimmät rajoitukset koskevat soiden vesitalouden muuttamista, metsänhakkuuta ja rakentamista. Metsästys ja alueen virkistyskäyttö on edelleen sallittua.

Euroopan komissio hyväksyi Kemihaaran suot Natura 2000 -verkostoon vuonna 2007. Silloin alkoi kuuden vuoden määräaika toteuttaa alueen suojelu, eli alueeseen kuuluvien maiden suojeluprosessit on saatava ainakin käyntiin tämän vuoden loppuun mennessä, sanoo Lapin ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön päällikkö Ari Neuvonen.

ELY-keskuksen mukaan alueen suojelu tapahtuu käytännössä rauhoittamalla yksityismaita sopimuksin ja ostamalla alueita valtiolle. Kemihaaran Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvista alueista on yhä suojelematta noin 300 hehtaaria yksityismaata, joka on pääosin suota, Neuvonen sanoo

Kemihaaran soiden länsiosaan sijoittuva Kilpiaapa toteutettiin EU:n rahoituksella vuosina 2005-2010. Kemihaaran soiden pinta-ala on 14 060 hehtaaria.

Vuotos-kinastelun päätepiste

Ympäristöministeri Ville Niinistö iloitsee päätöksestä rauhoittaa pysyvästi Kemihaaran soiden Natura 2000 -alue.

- Olen erittäin iloinen siitä, että aikaan on saatu pysyvä suojelusopimus, joka poistaa pitkään jatkuneen epävarmuuden alueen luonnontilaisuuden turvaamisesta. Saamme turvattua palan upeaa suomalaista suoluontoa, kun Kemihaaran soiden Natura 2000 -alue voidaan nyt toteuttaa myös yhtiön omistamien maiden osalta.

Niinistö katsoo, että Vuotoksen kaltaista allasta ei olisi voitu enää rakentaa Kemihaaraan muutenkaan, mutta nyt asia sai jonkinlaisen selkeän päätepisteen. Vuotoksen tekoallas on ajatuksena haudattu, eikä paikalle voida rakentaa mitään mini-Vuotostakaan.

- Haluan lämpimästi kiittää Lapin ELY-keskusta ja yhtiötä siitä, että ne ovat pitkien ponnistelujen jälkeen turvanneet alueen tulevaisuuden nyt syntyneellä ratkaisulla. Ratkaisun saaminen on ollut myös ympäristöministeriön pitkäaikainen tavoite. Myös alueen asukkaiden kannalta on tärkeää, että esimerkiksi luontomatkailua voidaan sopimuksen ansiosta lähteä kunnolla kehittämään.

Kemihaaran alueella on monipuolinen luonto. Kemi- ja Vuotosjoen lisäksi aluetta rikastuttavat jokien haarat, purot, laajat aapasuot sekä tulvaniityt ja -metsät. Suot ovat suureksi osaksi luonnontilaisia, ja niillä elää useita uhanalaisia lajeja.

Suotyypeistä peräti 11 on uhattuja. Linnusto on alueella runsas, ja etenkin metsähanhet, joutsenet ja kurjet käyttävät sitä pesimä- ja levähdyspaikkana.