Työttömyyden pelko voi lisätä sydäntaudin riskiä

Kokemus työn epävarmuudesta voi lisätä sydäntaudin riskiä. Tutkimusaineistoa on kerätty seitsemässä maassa kymmenen vuoden ajan.

terveys
Jalat lankkulaiturilla.
Tiia Korhonen / Yle

Työsuhteensa epävarmaksi kokevilla on 19 prosenttia suurempi riski sairastua sydäntautiin kuin työsuhteensa varmaksi kokevilla.

Tulos on saatu seuraamalla seitsemässä maassa 170 000 työntekijän terveyttä keskimäärin kymmenen vuoden ajan. Tutkimusta koordinoivat Suomen Työterveyslaitos ja Lontoon yliopisto.

Epävarmuuden kokemus oli tutkimuksessa yleisempää alemmassa ammattiasemassa olevilla kuin korkeassa ammattiasemassa.

Tutkimuksessa selvisi että epävarmaksi työsuhteensa kokeneilla oli hieman muita enemmän sydäntaudin riskitekijöitä kuten kohonneet verenpaine- ja kolesteroliarvot. Työsuhteensa varmaksi kokeneet myös liikkuivat vapaa-aikanaan aktiivisemmin kuin työsuhteensa epävarmaksi kokeneet.