Rauman terveysjohtaja: Laatu kärsii säästöjen takia

Sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo vaatii, että jatkossa resursseja keskitetään ikääntyvien palveluihin. Hän sanoo myös, että budjetoinnissa pitää ottaa huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvu.

Rauma
Rauman kaupungintalo.
Yle

Rauman sosiaali- ja terveyspalvelujohtaja sanoo, että liian kireä sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetointi heikentää palvelujen laatua ja saatavuutta.

Johtaja Antti Parpo sanoo, että kaupungin taloussuunnittelussa pitäisi jatkossa huomioida paremmin se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Rauman sosiaali- ja terveysbudjetit ovat viime vuosina ylittyneet useasti.

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuutta voidaan nostaa vain rajallisissa määrin prosesseja ja palvelurakenteita kehittämällä sekä ennaltaehkäisevällä työotteella. Kireä budjetti voi tarkoittaa joissakin tapauksissa myös linjauksia, joilla vaikutetaan palveluiden laatuun ja saatavuuteen. Taloustavoitteissa pysyminen nousee entistä haastavammaksi, jos tiukan talouden vaatimusten rinnalla edellytetään palveluiden saatavuuden parantamista ja henkilöstömitoitusten nostoa, Parpo kirjoittaa.

Parpon mielestä jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluissa resursseja pitää kohdentaa erityisesti ikääntyvien palveluihin. Parpo korostaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on tähän asti ollut Raumalla pääosin hyvällä tasolla.