Seksuaalikasvatuksessa Suomi on suvaitsevainen ja Afrikka surullinen

Kulttuuristen erojen käsittely jää terveystiedon oppikirjoissa sattumanvaraisten ja kärjistettyjen esimerkkien varaan. Nuorisotutkijan mielestä oppimateriaalia pitäisi päivittää monikulttuurisen Suomen tarpeisiin.

Kotimaa

Nuorisotutkimusseuran tutkija Veronika Honkasalo kävi läpi yhteensä 18 peruskoulun ja lukion terveystiedon oppikirjaa ja erityisesti niiden seksuaalikasvatuksen osiot monikulttuurisuuden näkökulmasta. Otos kattaa käytännössä kaikki käytössä olevat oppikirjat.

Honkasalo huomasi, että kaikkiaan kulttuurieroja käsitellään vähän.

- Kirjoissa oletetaan, että lukijakuntakin on suomalaista. Siitäkin huolimatta, että yläkouluissa esimerkiksi Helsingissä monissa luokissa yli puolella oppilaista saattaa olla monikulttuurinen tausta, Honkasalo kommentoi.

Silloin, kun kulttuurieroja käsitellään, kyseessä ovat usein kliseiset ja kärjistetyt esimerkit siitä, miten seksuaalisuuteen suhtaudutaan muissa maissa. Tyypillinen paikka tällaisille huomioille ovat kirjojen kuvat, kuvatekstit ja tietolaatikot.

Vapaa ja edistyksellinen Suomi?

Suomalaisten suhtautumista seksuaalisuuteen kuvataan muihin kulttuureihin nähden suvaitsevaiseksi ja ongelmattomaksi - Honkasalon mukaan osin katteetta.

- Jos esimerkiksi vertaa, minkälainen keskustelu meillä on tasa-arvoisesta avioliittolaista tällä hetkellä tai minkälaisia iskuja on kohdistunut pride-tapahtumiin, on kiinnostavaa että kirjoissa esitetään silti, että suomalaiset olisivat jotenkin hirveän edistyksellisiä.

Terveystiedon oppikirjoja tekee Suomessa pieni joukko ammattilaisia. Kirjojen kuvavalinnoista vastaa kirjoittajan sijaan usein kustantamo, mikä tutkijan mukaan voi selittää joitakin tökeröjä ratkaisuja. Esimerkiksi burkhaan verhoutuneet naiset on terveystiedon oppikirjoissa suosittu tapa kuvata kulttuurieroja.

Tutkijan mukaan terveystiedon oppikirjoja olisi päivitettävä pikaisesti.

- Nuoret, ja nimenomaan monikulttuuriset nuoret, pitäisi ehdottomasti ottaa enemmän mukaan [oppimateriaalien suunnitteluun] ja kuunnella heidän omia toivomuksiaan ja näkemyksiään.

Honkasalo analysoi terveystiedon kirjoja osana monivuotista tutkimushankettaan "Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina - miten tiedot ja käytännöt kohtaavat?".