Velkojien usko Winwindin jatkoon vähäistä

Moni velkoja on sitä mieltä, että tuulivoimayhtiö ei selviä veloistaan. Haminan tehtaan henkilökunta on edelleen lomautettuna.

talous
Winwindin Haminan tehdas ulkoa
YLE / Anna Huittinen

Tuulivoimayhtiö Winwindin yrityssaneeraukseen liittyvät lausunnot on toimitettu Espoon käräjäoikeuteen.

Lausuntoja tuli kuudelta eri velkojalta. Pari lausunnon antajaa suhtautuu suopeasti yrityssaneeraukseen, mutta kolmen velkojan mielestä yhtiö ei voi selvitä veloistaan eikä hakemusta tulisi hyväksyä.

Yhdessä lausunnoissa ehdottettiin, että jonkin ulkopuolisen tahon olisi tehtävä yhtiön taloudellsesta tilanteesta selvitys. Yhden velkojan mielestä toiminta voisi jatkua vasta uusin voimin vasta konkurssin jälkeen.

Ehdotus yhtiön saneerausohjelmaksi jätettiin käräjäoikeuteen heinäkuun alussa.

Winwindillä on ollut talousvaikeuksia jo pitkään. Yhtiö on velkaantunut ja myös maksuhäiriöitä on kertynyt runsaasti. Winwindin Haminan tehtaalla on käyty monet yt-neuvottelut viime vuosien aikana, työntekijät ovat lomautettuina tälläkin hetkellä.