Eläkeiän nosto kavahduttaa 50-vuotisjuhlien jälkeen

Yli 65-vuotiaista enää 31 prosenttia jaksoi vastustaa eläköitymistä 65-vuotiaana. Kokoomuslaisissa eläkeiän nostamisen kannattajia on selvästi eniten, perussuomalaisissa vähiten. Henkistä työtä tekevät ja asiantuntijat ovat nostoon valmiimpia kuin työntekijät.

talous
Taulukko.
Yle Uutisgrafiikka

Eläkeiän nostaminen 65 vuoteen jakaa kansan kahtia. Tämä paljastuu Taloustutkimuksen Yle Uutisille tekemästä kyselystä, josta viikonloppuna uutisoitiin.

Reilulta tuhannelta vastaajalta kysyttiin, olisivatko he valmiita hyväksymään eläkeiän noston 65 vuoteen kilpailukyvyn kohentamiseksi. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että sopii nostaa. 49 prosenttia torjui aikeen.

Naisista enemmistö (54 %) vastusti eläkeiän nostoa, kun miehistä täsmälleen sama määrä kannatti nykyistä myöhempää eläköitymistä.

Ikäryhmittäin vastaukset jakautuivat niin, että alle 49-vuotiaista 49 prosenttia oli eläkeiän nostamisen kannalla ja 50 prosenttia sitä vastaan. Kun ikää kertyi 50 vuotta tai enemmän, kyllä-puolella oli vastaajista enää 40 prosenttia ja ei-puolella 59 prosenttia.

Yli 65-vuotiaista enää 31 prosenttia jaksoi vastustaa eläköitymistä 65-vuotiaana.

"Työntekijäammatti kuluttaa ihmisen, sitovuus uuvuttaa maanviljelijän"

Ammatti ja työn sisältö vaikuttavat mielipiteeseen suuresti. Eläkeiän noston kannalla on enemmistö ylemmistä toimihenkilöistä, yrittäjistä, johtavassa asemassa olevista ja eläkeläisistä.

Tulot harvoin selittävät tutkimustuloksia, koska Suomi on verrattain tasaisen tulonjaon maa.

Juho Rahkonen

Sen sijaan maanviljelijät, työntekijät, kotiäidit ja -isät, opiskelijat, koululaiset ja työttömät valtaosin vastustavat työvuosien lisäämistä.

- Työn vapaudet ja itsenäisyys vaikuttavat mielipiteeseen eläkeiästä, sanoo tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen. Työntekijäammatit kuluttavat ihmistä, ja maanviljelijät uupuvat työn sitovuuden takia.

Yliopiston käyneistä peräti 72 prosenttia kannatti eläkeiän korottamista. Näin korkeaan osuuteen eivät toisaalta yllä eniten, yli 70 000 euroa vuodessa, ansaitsevat. Silti heistäkin 63 prosenttia katsoo, että 65 vuoden eläkeikä on sopiva.

- Tulot harvoin selittävät tutkimustuloksia, koska Suomi on verrattain tasaisen tulonjaon maa, Rahkonen arvioi.

Perussuomalaisista 65 prosenttia sanoo "ei" eläkeiän nostolle. Vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kannattajista yli puolet vastustaa eläkeiän nostamista.

Rahkonen muistuttaa, että SDP:n kannattajissa on paljon eläkeläisiä. Siksipä uudistuksen kannattajia kuitenkin on 47 prosenttia, vaikka puoluejohto vastustaa eläkeikään koskemista. Perussuomalaisten väkevää vastustusta selittää jäsenten työläistausta.

Keskustan, kokoomuksen, RKP:n ja KD:n tukijoista yli 50 prosenttia suvaitsisi uudistuksen. Kokoomuslaisista puoltajien osuus on korkein, 69 prosenttia.