Kilpailukykyä tutkinut yritys: Oppia voisi hakea Saksasta ja Tanskasta

Pohjolan kilpailukykyä tutkinut konsulttiyritys on sitä mieltä, että Suomen pitäisi estää työpaikkojen siirtyminen Itä-Eurooppaan. Tanskasta voisi ottaa mallia työllistämisen säännöksissä, Pohjoismaiden teollisuusektorin asiantuntija arvioi.

Konsulttiyritys BCG on tehnyt oma-aloitteisesti tutkimuksen Pohjoismaiden kilpailukyvystä jatkona vastaavalle selvitykselle Yhdysvaltain tilanteesta. Pohjoismaat-tutkimuksella ei ole ulkopuolista tilaajaa.

Miljoonat työpaikat ovat palaamassa Yhdysvaltoihin ulkoistamisbuumin mentyä ohi, sanoo Pohjoismaiden teollisuussektorista vastaava partneri Pekka Vanne. Hänen mukaansa Yhdysvaltain vahvuus oli jossain määrin yllätys.

- Valitettavasti Pohjoismaissa ei samanlaista kehitystä voida odottaa - jos ei mitään tehdä tai tehdään vain hyvin marginaalisia ratkaisuja -, vaan kolme vuosikymmentä kestänyt työpaikkojen katoaminen jatkuu myös Suomessa.

Vanne toteaa, että Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat samassa kelkassa.

- Kaikkia meitä koskee megatrendimäinen uhka siitä, että kysyntä ja kasvu keskittyvät kehittyville markkinoille ja USA:han, ei Eurooppaan.

Pohjoismaat ovat työvoimakustannuksiltaan erittäin kalliita myös muuhun Eurooppaan, eritoten Saksaan verrattuna, Vanne huomauttaa. Hän sanoo, että Suomessa valmistavan teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta kertoo, miten tärkeä ala on Suomelle. Palvelusektorin työpaikat eivät ole kompensoineet pudotusta.

"Tanska on jopa palkanmuodostuksessa paljon joustavampi"

Vanteen mukaan konsulttiyritys haluaa tarjota julkiselle sektorille ja keskusteluun faktoja teollisuuden tilanteesta.

- Isot yritykset ovat johtaneet työvoiman siirtoa ulkomaille, ja seuraavaksi sinne siirtynee

Meidän pitäisi pelastaa Suomeen ainakin ne työpaikat, jotka ovat menossa Itä-Eurooppaan.

Pekka Vanne

tuotekehityskin. Pk-sektorilla ei samoja mahdollisuuksia ole.

Nyt pk-sektori välttelee palkkaamista, Vanne mainitsee.

- Meidän pitäisi pelastaa Suomeen ainakin ne työpaikat, jotka ovat menossa Itä-Eurooppaan.

Vanne sanoo, että esimerkiksi Tanska on työllistämiseen liittyvissä säännöksissä ja jopa palkanmuodostuksessa paljon joustavampi.

- Voisiko Tanskalta oppia jotain, kun se on lähempänä Manner-Eurooppaa ja kilpailee vähän kovemmassa liigassa, teollisuussektorin asiantuntija miettii.

Saksa puolestaan oli 20 vuotta sitten samassa tilanteessa kuin Suomi nyt: kilpailukyky oli lähes menetetty.

- Saksalaiset pystyivät tekemään ratkaisuja. Palkkataso jäädytettiin vuosikymmeneksi. Suomen pitäisi löytää oma versio samasta lääkkeestä, sanoo Vanne ja muistuttaa samalla, ettei Saksa ole halpa maa eikä Suomenkaan pidä sellainen olla.

The Boston Consulting Group on vuonna 1963 perustettu 43 maassa toimiva liikkeenjohdon konsulttiyritys.