Tutkija: "Karhua kuristanut seurantapanta ikävä sattuma"

Suurpetojen seurannassa käytetyt lähetinpannat aiheuttavat harvoin ongelmia, toteaa Riista- ja kalantutkimuslaitoksen erikoistutkija Ilpo Kojola. Kyyjärvellä kaadettiin tiistaina uroskarhu, jonka kaulaan seurantapanta oli hangannut vakavan hiertymän. Karhu oli RKTL:n pantakarhu.

Kuva: Yle / Isto Janhunen

Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen erikoistutkija Ilpo Kojola ei muista toista tapausta, missä karhulle asennettu seurantapanta olisi jäänyt katkeamatta ja pureutunut eläimen lihaan.

- Ensimmäiset karhut pannoitettiin vuonna 1998 ja kaiken kaikkiaan olemme panoittaneet 130 karhua ja vastaavaa tapausta kuin tämä Kyyjärven karhu ei ole tullut vastaan.

Kojola uskoo, että Kyyjärven Peuralinnassa kaadetun karhun kaulaan asennettu seurantapanta on ollut viallinen.

- Drop off -mekanismi, jonka pitäsi pudottaa panta, ei olekaan toiminut eli tekniikassa on ollut vikaa. Pantaa ei voi esimerkiksi asentaa väärin, Kojola painottaa.

Poliisi tutkii asiaa eläinsuojelurikoksena.

Pantakarhut vähenemässä

Karhujen seuraaminen lähetinpantojen avulla on Suomessa vähenemässä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on kartoittanut viime vuosina etenkin naaraskarhujen liikkeitä Keski- ja Itä-Suomessa. Nyt tutkimushanke on päättymässä, eikä uusia karhuja enää juuri pannoiteta.

Saatuja tutkimustuloksia käytetään karhun kanta-arvioiden taustatietona. Seurantapantojen avulla saaduista tiedoista käy muun muassa ilmi, että karhujen liikkuvuudessa on suuria alueellisia eroja.

- Esimerkiksi Keski-Suomen pentueellisten naaraiden elinpiirit ovat noin kaksi kertaa suuremmat kuin Itä-Suomessa. Lisäksi Keski-Suomessa karhujen elinpiirit menevät enemmän päällekkäin. Erot ovat huomattavia etenkin näin syksyllä jahtikaudella. Ilmeisesti karhut yrittävät vältellä metsästäjiä, joita muun muassa Pohjois-Karjalassa on todella paljon jos verrataan Keski-Suomeen.

Tällä hetkellä koko Suomessa on noin 15 pantakarhua. Uusia karhuja pannoitetaan enää pääasiassa Kainuussa, missä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvittää karhujen vaikutusta metsäpeurakantoihin.