Ilmastonmuutos nostaa teräsrakentamisen arvoa

Hämeenlinna haluaa teräsrakentamisen huippuyksiköksi. Tarkoituksena on houkutella kaupunkiin uusia teräsrakentamisalan yrityksiä ja vahvistaa nykyisiä. Parhaimmillaan hanke tuo Hämeenlinnan seudulle myös kymmeniä uusia työpaikkoja.

Kotimaa
Mies hitsaa
Yle

Teräsrakentamisen huippuyksikkö -hanke hyödyntää tutkimusta sekä oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Sen osapuolina ovat Hämeenlinnan kaupunki, Ruukki, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

HAMKin vararehtorin Janne Salmisen mukaan hanke voi onnistuessaan synnyttää jopa kymmeniä uusia työpaikkoja.

– Ammattikorkeakoululle hanke on keskeinen, koska ohutlevyosaaminen ja teräslevyrakentaminen tulevat olemaan yksi meidän neljästä tutkimuksellisesta painopistealueesta. Syntyessään, onnistuessaan ja rakentuessaan tällainen teollinen ekosysteemi uusine työpaikkoineen ja yrityksineen, verotuloineen ja muineen on kiistatta kaupunkiseudun etu.

Samalla linjalla on myös Hämeenlinnan vt. kaupunginjohtaja Juha Isosuo. Hanke on opetuksen näkökulmasta tärkeä, mutta myös työllisyyden kannalta.

– Teräs ja sen ympärillä oleva teollisuus on tällä hetkellä Hämeenlinnan suurin työnantaja. Me totta kai haluamme vahvistaa nykyisiä toimijoita ja saada myös uusia alan työpaikkoja Hämeenlinnaan ja seudulle, Isosuo tiivistää.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi huippuyksikköhankkeen kokouksessaan maanantaina. Kaupunki haluaa mukaan Innovatiiviset kaupungit - eli Inka-ohjelmaan, josta myös teräskeskushanke voisi saada kehitys- ja investointirahaa. Kaupunki sitoutuu osaltaan 350 000 euron omaan rahoitukseen Inka-ohjelmassa.

Megatrendeissä mukana

Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori Janne Salminen uskoo uuteen konseptiin.

- Keskeisimmät visiot liittyy megatrendeihin, iso I eli ilmastonmuutos, siihen liittyvä energiatehokkuus, energiansäästö ja materiaalitehokkuus, asumiseen liittyvät ja sitä helpottavat integroidut ratkaisut taloautomaatiosta alkaen. Voi olla aurinkoenergiaa, keräimiä, maalämpöä, jotka voitaisiin elementtejä rakennettaessa paremmin integroida metallisiin rakenteisiin.

- Oppilaitosyhteistyö tarkoittaisi, että asentajatason koulutus Koulutuskeskus Tavastiasta ja insinööritason koulutus HAMKissa sekä myös mahdollisesti Tampereen teknisen yliopiston tutkijaopettajia, joko lehtoraatti- tai jopa professuurityyppisesti, ottaisi osaa tähän verkostoon. Näin osaajille voitaisiin taata koko tämän koulutusputken tarjoamat mahdollisuudet.

Salminen muistuttaa, että myös HAMK palvelee yhteiskuntaa.

- Ruukin kanssa on pitkät ja hedelmälliset juuret ohutlevy- ja teräsosaamisen yhteistyössä meidän ohutlevykeskuksessa. Taustalla on se, että olemme molemmat satsanneet tasapainoisesti resurssejamme ja tulosta on vuosien mittaan syntynyt.

Nopeaa tulosta

Janne Salmisen mukaan innovaatioita ja uusia tuoteaihioita ja kaupalliseksi tuotteeksi syntyviä innovaatioita syntyy hyvin nopeasti.

- Meillä on jo vahva toiminta ohutlevykeskuksessa, joka voisi toimia uuden ratkaisun fyysisenä ytimenä ja tutkimusympäristönä. Saadaanko teollinen ekosysteemi syntymään, joka houkuttelisi uusia yrityksiä - se on ennustamatonta.