Vienti vetää kivialalla

Ylämaalla graniittia louhiva Ylämaa Group panostaa Kiinan viennin ohella kiven jalostamiseen kotimaassa. Markkinarako on löytynyt ympäristörakentamisesta.

vienti
Sivukiveä Ylämaan Graniitilla
Yle

Kiviteollisuus on hyvässä vedossa Kaakkois-Suomessa. Hyviä näkymiä pitää yllä erityisesti viennin hyvä veto.

Esimerkiksi Ylämaalla graniittia louhiva Ylämaa Group vie paljon raakakiveä Kiinaan, jossa kiveä käytetään esimerkiksi ostokeskusten rakentamiseen.

Yhtiö kuitenkin alkaa jalostaa kiveä yhä enemmän kotimaassa.

- Me on nähty tämän kotimaisen kiven jalostaminen erittäin tärkeänä, sanoo Ylämaa Groupin toimitusjohtaja Jouni Okko.

Yhtiö investoi kolme miljoonaa euroa uuteen kivijalostetuotantoon Miehikkälään.

Louhimolla syntyvästä sivukivestä aiotaan jalostaa ympäristörakentamiseen sopivaa kiveä, jota käytettäisiin julkisissa kohteissa.

- Eli puhutaan juuri siitä kiinalaisen tuonnin korvaamisesta. Pyrittäisiin käyttämään suomalaista kiveä enemmän näissä julkisissa kohteissa.

- Sieltä on löytynyt sopiva konsepti, millä me olemme kilpailukykyisiä, Okko vielä jatkaa.