1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suojelupoliisille nuhteet apulaisoikeuskanslerilta

Apulaisoikeuskansleri on joutunut huomauttamaan suojelupoliisia oikeudestaan saada tietoa valvottavistaan asioista. Samalla huomautetaan suojelupoliisia vakavasta sisäisen tiedonkulun ongelmasta.

Suojelupoliisi on saanut apulaisoikeuskanslerilta huomautuksen siitä, ettei se ole toimittanut sisäiseen ohjeistukseensa liittyvää materiaalia oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen muistuttaa suojelupoliisia, että oikeuskanslerilla on perustuslain mukaan oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta kaikki tarvitsemansa tiedot laillisuusvalvontaansa varten.

Tässä tapauksessa suojelupoliisi ei toimittanut sisäisiä ohjeistustaan kokonaisuudessaan apulaisoikeuskanslerin tutkimassa asiassa. Suojelupoliisin mukaan kyse oli väärinkäsityksestä.

Jutussa apulaisoikeuskansleri tutki miten poliisin ulkomailla toimiviin yhdyshenkilöihin kohdistuva poliisin sisäinen laillisuusvalvonta on hoidettu ja järjestetty. Apulaisoikeuskansleri tutki asiaa omasta aloitteestaan.

Suojelupoliisi ei toimittanut apulaisoikeuskanslerille asiaan olennaisesti liittyvää, päiväämätöntä ja diaarioimatonta ohjetta. Edes ohjeen olemassaolosta ei kerrottu.

Apulaisoikeuskansleri sai ohjeen vasta, kun se huomattiin sattumalta oikeuskanslerinvirastossa ja sitä sen jälkeen osattiin pyytää.

Samalla apulaisoikeuskansleri totesi, että suojelupoliisin sisäisessä tiedonkulussa on ollut tämän asian osalta vakava puute.

Suojelupoliisi on jo luvannut kohentaa sisäistä tiedonkulkua.

Samalla suojelupoliisista muistutetaan, ettei tässä ollut kyse asiakirjan sisällöstä, vaan siitä, kuinka se prosessi sujui.

– Olemme käyneet asian läpi ja raportoimme siitä sitten asianmukaisesti, kertoo suojelupoliisin viestintäpäällikkö Liinu Lehto.