Stadin Aapo turvaa Helsingin asuinalueet tulvilta

Helsinki mittaa mereen laskettavilla pojuilla aallonkorkeuksia kaupungin rannoilla. Samalla saadaan tietoa siitä miten uudet asuinalueet voidaan rakentaa ilman tulvavaaraa.

tulvat
Aalto merellä.
Creatas

Helsingin edustalle lasketaan tiistaina uusi tutkimuspoiju, joka mittaa kaupungin rannikolle iskeytyviä aaltoja.

Stadin Aapoksi nimetty poiju lasketaan mereen Östersundomissa, jonne on tulossa tulevaisuudessa pientalovaltainen asuinalue. Poiju turvaa osaltaan sen, ettei taloja rakenneta liian tulva-alttiille paikoille.

Aapo mittaa meren aaltoilua, joka on otettava huomioon meren tulvakorkeuden lisäksi.

Tähän asti meren käyttäytymistä Helsingin edustalla on mitannut toinen poiju Stadin Snadi, jonka tuloksia hyödynnetään esimerkiksi Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan rakentamisessa.

Hernesaaressa korkeimmat rantaan tulevat aallot ovat kooltaan noin neljänneksen ulkomeren aallokosta. Kiinteistöviraston mukaan korkein mahdollinen merkitsevä aallonkorkeus on Hernesaaressa runsaan metrin. Aaltoiluvaraksi on laskettava tuplat aallonkorkeudesta.

Mittauksia tehdään vuoteen 2015 saakka, jonka jälkeen Helsingin koko rannikon aallokon korkeudet pitäisi olla selvillä. Suunnitelmissa on myös pysyvämmän aaltopoijun sijoittaminen Helsingin edustalle. Se mahdollistaisi aallonkorkeudesta pienveneilijöitä varoittavan järjestelmän.