Vuokseen kunnostetaan virtavesikaloille kutupaikkoja

Imatran Vuoksen kunnostuksen tarkoituksena on lisätä kutupaikkoja taimenelle ja harjukselle. Rantamatalikkojen pohjia muokataan kalojen lisääntymisen ja poikasten selviytymisen kannalta paremmaksi.

luonto
Vuokseen istutettu taimenen poikanen.
Vuoksen virtaan kunnostetaan kaloille parempia kutupaikkoja. Kuvassa Vuoksesta nostettu taimenen poikanen.Pasi Tapanainen / Yle

Imatran Vuoksessa aloitetaan virtavesikalojen elinympäristöjen kunnostaminen. Tarkoituksena on lisätä taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotantoalueita. Kutupaikkoja kunnostetaan Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten väliselle vesialueelle.

Kunnostuksia tehdään soraistamalla ja kiveämällä rantamatalikkoa sekä muokkaamalla pohjan muotoja sellaisiksi, että ne parantavat kalojen elinolosuhteita lisääntymisen ja poikasten selviytymisen kannalta.

Fortum rahoittaa kunnostukset ympäristörahastostaan, johon varat kertyvät EKOenergia-merkityn Fortum Tarkka -vesisähkön myynnistä. Ympäristörahaston avulla toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää vesivoiman aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Kutupaikkojen kunnostushanke on suunniteltu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Imatran kaupunki.