Seksuaalinen häirintä ei vielä loppunut - työtyytyväisyys koheni eduskunnassa

Eduskunnassa vielä muutamia vuosi sitten vakavana ongelmana ollut seksuaalinen häirintä on vähentynyt selvästi. Silti muutama kansanedustuslaitoksen työntekijä sanoo edelleen kokeneensa seksuaalista häirintää.

Kotimaa
Käytävä eduskuntatalossa
Käytävä eduskuntatalossa.Yle / Touko Yrttimaa

Eduskunnan kanslian työtyytyväisyys on kohentunut selvästi kuluneen kahden vuoden aikana.

Paremmista luvuista huolimatta kuusi vastaajaa 426:sta sanoo edelleen kokeneensa seksuaalista häirintää.

Silti työtyytyväisyys on kohentunut kaikilla osa-alueilla. Eniten parannusta on tullut johtamisessa, tiedonkulussa ja työnantajakuvassa. Kaikkiaan työtyytyväisyyden kokonaisarvio nousi vuoden 2011 kevään 3,2:sta 3,5:een.

Työntekijöistä 72 prosenttia sanoo tasa-arvon toteutuvan hyvin tai jopa erittäin hyvin. Kuusi prosenttia vastaajista on asian tilaan tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä.

Parhaat arvosanat työntekijät antavat työoloille ja mahdollisuudelle sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämän tarpeet. Kriittisimmin suhtaudutaan palkkausjärjestelmän toimivuuteen.

Eduskunnan työtyytyväisyyskysely tehtiin touko-kesäkuussa. Siihen vastasi 426 virkamiestä ja kansanedustajan avustajaa. Vastausprosentti oli 68,2.