Hyppää sisältöön

Persoonallisuus saattaa vaikuttaa elinikään

Tuoreessa tutkimuksessa riski menehtyä kuuden vuoden seurannan aikana oli suurentunut osallistujilla, joilla oli huono itsekontrolli, taipumus laiminlyödä asioiden suunnittelu ja muita vähäiseen tunnollisuuteen liittyviä piirteitä.

Kuva: Elina Niemistö / Yle

Ihmisen luonne ja persoonallisuus voivat osaltaan vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti hän kohtaa varhaisen kuoleman. Tuoreen tutkimuksen mukaan etenkin tunnollisuus tai oikeastaan sen puute ennustaa riskiä kuolla seuraavien kuuden vuoden aikana. Tämä todetaan viisikymppisillä miehillä ja naisilla.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä, ja siinä selvitettiin viiden keskeisen persoonallisuuden piirteen yhteyksiä kuolleisuuteen. Aineistona käytettiin 76 000 seitsemään eri tutkimukseen osallistuneen terveystietoja. Yhteensä vajaat 4 000 osallistujaa kuoli seurannan aikana.

Aineistojen yhteisanalyysissä riski menehtyä kuuden vuoden seurannan aikana oli suurentunut vain osallistujilla, joilla oli huono itsekontrolli, taipumus laiminlyödä asioiden suunnittelu ja muita vähäiseen tunnollisuuteen liittyviä piirteitä. Verrattuna tunnollisimpiin osallistujiin heidän riskinsä menehtyä seurannan aikana oli noin 40 prosenttia suurempi. Yhteys säilyi ennallaan senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien elintavat, sukupuoli, koulutustaso ja muita tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia seikkoja.

Se oliko ihminen introvertti vai ekstrovertti, neuroottinen ja huolestuvainen, avoin tai miellyttävä tai miellyttämiseen taipuvainen ei liittynyt suurempaan tai vähäisempään kuolemanriskiin, tulokset osoittivat.

Aiemmissa tutkimuksissa muun muassa kielteisyys ja negatiivinen elämänasenne, heikko itsehillintä ja impulsiivisuus sekä kilpailuhenkisyys on yhdistetty terveysongelmiin.