Imetyksen osoitettiin taas suojaavan lapsia lihavuudelta

Suomessa täysimetystä suositellaan jatkettavan 4–6 kuukauden ajan. Käytännössä kuitenkin vain 60 prosenttia alle kuukauden ikäisistä ja 15 prosenttia viiden kuukauden ikäisistä on pelkällä rintaruokinnalla.

terveys

Japanilaistutkimuksen mukaan rintamaito ja imettäminen saattavat suojata lapsia ylipainolta ja lihavuudelta. Havaintojen mukaan lihavuusriski pienenee lapsilla, joita täysimetetään ainakin 6–7 kuukauden ikäisiksi.

Jama Pediatrics (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat yli 43 000 täysiaikaisena syntyneen lapsen ja heidän äitiensä tietoihin.

Kun tutkijat vertasivat täysimetyksellä olleita pulloruokittuihin, he havaitsivat imetetyistä noin 15 prosenttia harvemman olevan ylipainoisia seitsemänvuotiaana. Huomattavampi lihavuus oli heillä lähes 50 prosenttia harvinaisempaa, tulokset osoittivat.

Tutkijat sulkivat pois monien tuloksiin mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden vaikutuksen, mutta imettämisen lisäksi hyvin monet seikat vaikuttavat lasten painonkehitykseen. Tämän vuoksi tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa.

Suomessa täysimetystä suositellaan jatkettavan 4–6 kuukauden ajan. Käytännössä kuitenkin vain 60 prosenttia alle kuukauden ikäisistä ja 15 prosenttia viiden kuukauden ikäisistä on pelkällä rintaruokinnalla. Yli puolivuotiaista enää prosentti saa pelkää rintamaitoa.

Rintamaitoa pulloruokinnan ohessa saa selvästi useampi. Alle kuukauden ikäisistä lapsista yli 90 prosenttia saa osittain rintamaitoa, puolivuotiaista 60 prosenttia ja vuoden ikäisistä runsaat 30 prosenttia.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim