KHO hylkäsi Stora Enson valituksen - Kemijärven jätealtaan puhdistus selvitettävä

Metsäyhtiö Stora Enso joutuu näillä näkymin puhdistamaan Kemijärven sellutehtaan jätealtaan. Korkein hallinto-oikeus KHO ratkaisi 22. elokuuta Kemijärven lopetetun sellutehtaan ympäristöluvasta jätetyt valitukset. KHO hylkäsi suurelta osin kaikkien valittaneiden, Kemijärven kaupunginhallituksen, Kemijärven massaliikkeen ja metsäyhtiö Stora Enson valitukset. Tämä tarkoittaa sitä, että Stora Enson on ympäristöluvan mukaan poistettava pääosa sellutehtaan jätelammikon lietteestä.

Kotimaa
Jäteallas
Stora Enson jäteallas Kemijärvellä.Esko Puikko

KHO hylkäsi siis Stora Enson vaatimuksen, että yhtiön velvoite jätelammikon puhdistamisesta poistetaan. Myös yhtiölle asetettu kuuden miljoonan euron vakuus säilyy. Päätös tarkoittaa sitä, että Stora Enson on nyt aloitettava jätealtaan puhdistamisen selvitystyö.

- Yhtiö on velvoitettu poistamaan pääosa jälkilammikon pohjaan laskeutuneesta lietteestä vuoden 2018 loppuun mennessä, Stora Enson ympäristöjohtaja Marjaana Luttinen sanoo.

Ensimmäiseksi yhtiö tekee selvityksen siitä, miten liete poistetaan jätejärven pohjasta ja mihin poistettu liete sijoitetaan.

- Se pitää toimittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämä on meillä se päätös, jota ruvetaan työstämään, Luttinen sanoo.

Itse päätös ei ollut täysi yllätys Stora Ensolle.

- Oltiin vähän pettyneitä tähän päätökseen, mutta tokihan tähän oltiin varauduttu, että tällainenkin se päätös voi olla, Luttinen sanoo.

Luttinen ei lähde vielä arvioimaan lietteen poistosta tulevia kustannuksia.

- Ne tiedetään vuonna 2015, kun aluehallintovirasto aikaisintaan hyväksyy suunnitelman. Tokihan kustannuksiin täytyy varautua siinä vaiheessa, kun ruvetaan miettimään, miten tämä tehdään, Luttinen sanoo.

Lupamääräystä muutettiin

Stora Enson valituksen vuoksi KHO teki tärkeän muutoksen jätelammikon puhdistamista koskevaan lupamääräykseen. Sen mukaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto voi muuttaa jätelammikkoa koskevaa lupamääräystä. Tämä on mahdollista, jos puhdistamisesta tehtävä selvitys osoittaa, että lietettä ei voida poistaa "ympäristön pilaantumisen rajoittamisen kannalta saavutettavaan hyötyyn nähden ilman kohtuuttomia kustannuksia".

Tällä perusteella Avi voi antaa Stora Enson lupamääräykseen lisämääräyksiä tai muuttaa koko lietteen poistoa käsittelevää lupamääräyksen kohtaa. Pohjois-Suomen Avi voi siis vielä muuttaa lietejärven puhdistamisvelvoitteen ympäristöluvassa. Pohjois-Suomen Avin päätöksestä voi jälleen valittaa.

Stora Enson ympäristöjohtaja Marjaana Luttinen toivoo, että lakkautetun sellutehtaan asiat saataisiin päätökseen.

- Tovon tietysti, että ainakin ympäristöasioiden osalta asiat olisivat hoidettu. Tokihan meille jää sinne velvoitteita: kaatopaikan tarkkailuvelvoittteet ja läjitysalueen tarkkailuvelvoitteet, Luttinen sanoo.

Massaliike epäilee

Kemijärven sellutehtaan raunioille syntyneen massaliikkeen edustajista toinen, Heikki Nivala pitää päätöstä tyydyttävänä, mutta tiedottaja Juha Pikkarainen on vielä epäileväinen.

Puheenjohtaja Heikki Nivala näkee, että korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen kanssa "voidaan elää".

- Siinä on vähän uusia asioita tullut esille. Pääsääntö on se, mitä aikaisemmat oikeusasteet ovat edellyttäneet. Että pääsääntöisesti allas pitää puhdistaa ja liete käsitellä, Nivala sanoo.

Nivalan huomauttaa, että massaliikkeen vaatimuksiin esimerkiksi terveydellisten tutkimusten osalta ei suostuttu.

- Muilta osin se on aika lailla sen mukainen, kun on ajateltu, että sen pitäisi olla. Sen mukaan sitten eletään, Nivala sanoo.

Ettei vaaraa ihmisille

Nivala sanoo kysyvänsä vielä asiantuntijalta mielipidettä.

- Tietenkin tässä pitää suhteuttaa kokonaisuuteen. Alue on laaja, se on vuosikymmenien kuluessa tullut, ja taustalla on kansainvälinen suuryhtiö. Näistä lähtökohdista pitää arvio kalleudestakin tehdä, Nivala sanoo.

Nivala näkee, että tämän jälkeen kemijärveläisetkään eivät lähtisi esittämään uusia vaatimuksia.

- En usko, että kellään Kemijärvellä on järkeviä ratkaisuja, ovat ne sitten minkälaisia tahansa. Meidän tavoite täällä paikallisesti on se, että siitä alueesta ei ole ihmisille eikä luonnolle haittaa eikä vaaraa. Silloin kun siihen löytyy sellainen ratkaisu, että nämä edellytykset täyttyvät, niin se on varmaan silloin alueen ihmisiä ja kaupunkiakin tyydyttävä ratkaisu, Nivala sanoo.

Mikä on liian kallis?

Massaliikkeen tiedottajan Juha Pikkaraisen mielestä KHO teki myönnytyksen Stora Enson vaatimuksille.

- Minun mielestä Korkein hallinto-oikeus on tehnyt sellaisen huojennuksen yhtiölle, että jos se tulee tolkuttoman kalliiksi, niin sitten asiaa tarkistellaan niin, että sitten pitää anoa uusi ympäristölupa. Tämä uusi ympäristölupa joka sitten mahdollisesti myönnetään, on normaalisti valituskelpoinen päätös, Pikkarainen sanoo.

Pikkarainen toivoo, että uuteen valituskierrokseen ei tarvitsisi lähteä.

- Perusperiaate pitää näissä asioissa aina olla, että se joka sotkee, se maksaa, Pikkarainen sanoo.

Pikkarainen kertoo Pöyryn tekemästä arviosta, jonka mukaan lietteen todellinen määrä selviää vasta, kun sitä lähdetään jätevesijärven alueelta laskemaan. Vasta silloin selviävät kustannukset.

- Eihän se mahdoton asia ole, kyllä näitä on tehty. Mutta mikä on se mahdottomuuden raja, onko se 100 miljoonaa vai mitä se on, Pikkarainen kysyy.